IMZ u SOVZ Hradiště pro velitelejednotek SDH a HZS

IMZ u SOVZ Hradiště pro velitelejednotek SDH a HZS

Dne 25.6.2016 organizovalo SOVZ Hradiště instrukčně metodické zaměstnání v rámci IZS pro velitele jednotek SDH a HZS. Zaměstnání proběhlo pod záštitou HZS Karlovarského kraje na zařízení Dlouhá ve VVP Hradiště. Cílem a obsahem zaměstnání bylo seznámit jednotky, u kterých je předpoklad zásahu v 1. sledu na území VVP Hradiště, s Vojenským újezdem, výcvikovými zařízeními a místní Vojenskou hasičskou jednotkou (VHJ).

V průběhu zaměstnání byli přítomní seznámeni se zásadami vstupu a bezpečnostními opatřeními, získali představu o využívání vojenského prostoru pro výcvik a měli možnost porovnat odlišnosti v působení vojenské hasičské jednotky. Dalším důležitým bodem bylo sladění metodik zásahu a postupů při jednotlivých zásazích ve VVP i mimo něj, rozbor událostí z minulosti, změny a přijatá opatření. Zaměstnání se zúčastnili zástupci HZS Karlovarského a Ústeckého kraje, přednosta Vojenského újezdu Hradiště, zástupce Zdravotnické záchranné služby karlovarského kraje a příslušníci SDH obcí působících v okolí VVP.

Hlavním bodem jednání a důvodem pro provedení tohoto zaměstnání byla potřeba náčelníka SOVZ posunout spolupráci dále, kdy v předešlých letech byla vytvořena tzv. Mapa kontaktních bodů IZS. Jedná se o body určené pro evakuaci, vyzvednutí, ale i jako místa střetnutí pro záchranné složky. Touto mapou dnes disponují veškeré složky IZS a každý subjekt působící na území VVP je s touto mapou seznámen. Nicméně v průběhu od jejího vytvoření Vojenskými lesy a statky, došlo k několika událostem, kdy bylo potřeba zamyslet se nad působnostmi jednotlivých jednotek a jejich přístupu a dojezdových časů. Úkolem velitele VHJ je vytvořit katalog těchto míst, jejich specifikace, určení jednotek, jejich pořadí a směry příjezdu. U vodních ploch jejich využitelnost, vytěžitelnost a přístupová místa. Návrh tohoto katalogu byl představen a konzultován se zástupci HZS obou krajů a všemi účastníky zaměstnání.

Ve většině případů je VHJ schopna řešit situace ve VVP samostatně, ve chvíli kdy ovšem dojde k rozsáhlejšímu typu zásahu, je zapotřebí mít jistotu, že SOVZ ví na koho se obracet, že posily přijdou včas, efektivně a účelně. Tak jako VHJ vyjíždí v rámci IZS nejen na silnici Praha-Kalovy Vary tzv. karlovarskou při dopravních nehodách, či v případě požárů v jejím dosahu, tak při rozloze jakou největší výcvikový prostor „Doupov“ má a tudíž i dojezdovým časům, pomáhají a zasahují jednotky HZS (SDH) na opačném konci VVP než je VHJ dislokována.

Podle reakcí účastníků jednání se jednalo o vstřícný krok vojáků a umožnění prohloubení spolupráce v této problematice. Pro osoby působící ve VVP, ať už cvičící jednotky, zabezpečovací útvary, či zaměstnance Vojenských lesů a statků je důležité povědomí, že v případě potřeby pomoc opravdu přijde.


Text a foto mjr. Martin Kuna, náčelník SOVZ Hradiště

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Červenec 2016)