Kasárna Dědice zaplnilo bezmála sedm stovek nováčků

Kasárna Dědice zaplnilo bezmála sedm stovek nováčků

Kromě dalších kurzů, které u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově postupně přidávají opět na intenzitě, byl v tomto týdnu také zahájen nejpočetnější běh kurzů základní přípravy. Opět v režimu nepřetržitého vojenského výcviku.

Vstupní branou do armády a přijímacím procesem prošlo během pondělních mnoha a mnoha úmorných hodin nekončící fronty, více než pět stovek nově přijatých studentů Univerzity obrany, stovka záložníků a dobrovolníků a ještě více než šedesát dalších armádních nováčků, mezi nimi absolventi střední vojenské školy v Moravské Třebové, mířící k útvarům.

Armádní nováčci trávili tento týden převážně postupným vystrojováním, vstupními zdravotními prohlídkami a karanténním režimem, s čekáním na výsledky vstupního testování, včetně dalšího opakování. Záložníci a dobrovolníci jeli však od začátku na plný plyn. „Ti, díky splněným vstupním požadavkům v rámci opatření covid-19 prostřednictvím krajských vojenských velitelství, tedy s prokázáním negativity již při příjmu, nemuseli totiž absolvovat karanténu,“ vysvětluje štábní praporčík Pavel Konvalinka.

Jako první tak byli vystrojení do zeleného a vrhli se pod vedením svých instruktorů jak na výuku na učebnách, tak výcvik venku. „V tomto běhu kurzů základní přípravy jsou navíc zařazeni jako externí instruktoři i desítky studentů vyšších ročníků Univerzity obrany. Ti se podílí na základní přípravě nejen svých budoucích kolegů, spolužáků, ale i ostatních, včetně záložníků a dobrovolníků,“ doplňuje štábní praporčík Konvalinka.

Z důvodu preventivních mimořádných opatření k maximálnímu zamezení možnosti rozšíření covid-19 nebude ani v tomto srpnovém nástupním termínu zařazena slavnostní vojenská přísaha.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Srpen 2021)