Klub vojenských důchodců Vyškov mohl opět bilancovat svoji činnost pohromadě

Klub vojenských důchodců Vyškov mohl opět bilancovat svoji činnost pohromadě

Jeho členové se sešli u příležitosti svátku Dne válečných veteránů v úterý 9. listopadu ve společenském sále kasáren Dědice.

„Vzhledem k epidemii covid-19, která zastihla nejen Českou republiku, ale i celý svět, jsme dodržovali veškerá nařízení vlády ČR a z tohoto důvodu jsme se neviděli celé 2 roky,“ vysvětlila jedna z členek jeho výboru, tajemnice paní Lidmila Jandorová, a dodala, že mezi sebou byli tak nuceni komunikovat pouze telefonicky či elektronicky. „Veškeré zprávy, které jsme získali jak z MO oddělení péče o vojenské důchodce, tak z Velitelství výcviku-Vojenské akademie, jsme členům předávali pomocí e-mailových zpráv. Členům, kteří nemají internet pak prostřednictvím telefonického spojení s předsedou tohoto klubu Ing. Stanislavem Uhlířem nebo úsekovými důvěrníky,“ vysvětlila paní Jandorová a upozornila také na možnosti webových stránek: https://kvdvyskov.webnode.cz/, kde jsou mimo jiné právě i veškeré důležité zprávy.

Protože jedním z cílů tohoto klubu je spolupráce s kompetentními orgány MO při prosazování zájmů vojenských důchodců všech kategorií, zavítal mezi ně opět i Ing. Vladimír Petr z oddělení péče o  vojenské důchodce, který je pravidelným hostem těchto výročních zasedání. Hlavní část programu se tak věnovala otázkám a současným možnostem v oblasti péče o vojenské důchodce v působnosti MO.

Jen Klub vojenských důchodců Vyškov jich v současné době eviduje bezmála dvě stovky.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Listopad 2021)