Kurz pro velitele zásahu letos již absolvovalo dvacet nových velitelů z řad hasičů

Kurz pro velitele zásahu letos již absolvovalo dvacet nových velitelů z řad hasičů

V pátek 31. 5. 2024 byl ukončen letos již druhý turnus kurzu HO101 Taktické řízení I, organizovaný úsekem přípravy hasičských odborností Odboru profesní přípravy.

Ten je určen pro nové velitele družstev resp. směn vojenských hasičských jednotek (VHJ), kteří v rámci operativního řízení zastávají funkci velitele zásahu při zdolávání mimořádných událostí. V průběhu tří týdnů musí posluchači mimo jiné zvládnout také několik náročných praktických zaměstnání, které prověří jejich fyzickou i psychickou odolnost, potřebné teoretické znalosti a především praktické dovednosti.

Letošní kurzy tak již úspěšně absolvovalo dvacet nových velitelů, kterým nezbývá než popřát hodně zdaru při plnění náročných úkolů u jednotek.


Text: mjr. Ing. Leoš Janda, náčelník úseku přípravy hasičských odborností
Foto: kpt. Ing. Lukáš Pokorný, vedoucí starší lektor úseku přípravy hasičských odborností

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Červen 2024)