Kurz základní přípravy absolvovali i první účastníci Dobrovolného cvičení

Kurz základní přípravy absolvovali i první účastníci Dobrovolného cvičení

Ve čtvrtek 10. září se uskutečnilo v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice slavnostní vyřazení kurzu základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy, a poprvé i účastníky Dobrovolného cvičení.

Certifikáty o úspěšném absolvování tohoto šestitýdenního kurzu převzali absolventi za účasti dvou generálů AČR, a to ředitele Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany brigádního generála Ladislava Košnera a velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádního generála Josefa Kopeckého a dalších hostů.

Součástí slavnostního ceremoniálu ukončení bylo také složení vojenské přísahy před zraky svých nejbližších. Tu poprvé složilo také 10 absolventů z řad dobrovolníků, mezi nimi jedna žena. Dobrovolné cvičení u Centra základní přípravy ve Vyškově má totiž stejnou náplň jako kurz základní přípravy pro Aktivní zálohy. Ten je možné absolvovat budˇ nepřetržitě v šesti týdnech, nebo i rozdělit na dvě třítýdenní části.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. Listopad 2016)