Letos poslední turnus lezeckého kurzu pro hasiče

Letos poslední turnus lezeckého kurzu pro hasiče

V termínu 1. – 5. listopadu 2021 byl u úseku přípravy hasičských odborností VeV-VA Vyškov organizován letos již čtvrtý a zároveň poslední turnus lezeckého kurzu pro příslušníky vojenských hasičských jednotek – Lezecký výcvik – ověření.

Tento turnus byl specifický dvěma hlavními aspekty. Zaprvé, během všech tří dnů praktického výcviku nám nepřálo počasí, doslova lilo jako z  konve. Posluchači kurzu si tak mohli vyzkoušet lezecké techniky a způsoby záchrany a transportu osob z výšek za nekomfortních klimatických podmínek, což byla pro mnohé cenná zkušenost. Druhým aspektem byl důraz výcviku na zvládnutí technik záchrany výsadkáře uvíznutého např. na stromě nebo drátech elektrického vedení. Listopadového turnusu se totiž kromě vojenských hasičů zúčastnili také čtyři instruktoři výsadkového pluku z Chrudimi a dva instruktoři úseku záchranné a výsadkové přípravy VeV-VA Vyškov, pro které je zvládnutí této problematiky velmi důležité.

Na organizaci a vedení kurzu se podílel rovněž instruktor úseku záchranné a výsadkové přípravy a také instruktor prací ve výškách z VHJ Pardubice.


Text: major Leoš Janda, náčelník ÚsPřHasOdb

Foto: kapitán Lukáš Pokorný, vedoucí starší lektor ÚsPřHasOdb

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Listopad 2021)