Lezecký kurz pro specialisty hasičských odborností s jubilejním stým absolventem

Lezecký kurz pro specialisty hasičských odborností s jubilejním stým absolventem

V období od 8. 7. do 12. 7. 2019 probíhal u VeV-VA pod vedením nadrotmistra Jaroslava Voneše, instruktora Úseku přípravy hasičských odborností, odborný kurz Lezecký výcvik pro specialisty hasičských odborností AČR. Jeho cílem je seznámit absolventa s činností lezeckých skupin, s řešením typických situací vzniklých při požárech nebo technických zásazích, a to při práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Do kurzu nastoupilo 12 specialistů z různých útvarů AČR a zajímavostí je, že jeden z nich se stal jubilejním 100. absolventem kurzu.

Náročnost na organizaci a zajištění bylo enormní, neboť praktický výcvik se konal na třech nezávislých místech s rozdílnou tematikou. Prvním místem byl výcvik v lezení na skále v Rudicích, zaměřený na výstup po laně přes travers, slaňování a volné lezení na skále a jištění. Dalším místem byly jeskynní prostory v Ostrově u Macochy, kde cvičící vyzkoušeli pohyb, záchranu a vyproštění ve stísněných prostorách s výrazně omezenou možností pohybu. A posledním místem praktického výcviku byl Vojenský výcvikový Březina (VVP Březina) – Koloseum. I zde byla problematika obsáhlá a různorodá, přičemž zhrnovala záchranu osob z lanovky, záchrana výsadkáře uvíznutého na stromě a stromo-lezení.

Závěrem si skupina vyzkoušela práci v týmu, kde uplatnila poznatky z celého kurzu. Tou byla záchrana – vyproštění raněné osoby pomocí kladkostroje a následné spuštění v nosítkách z prvního patra budovy.


Text: kpt. Ing. Lukáš Pokorný, vedoucí starší lektor Úseku přípravy hasičských odborností

Foto: archiv Úseku přípravy hasičských odborností

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. Červenec 2019)