Mezi oceněnými ministryní obrany i naši příslušníci

Mezi oceněnými ministryní obrany i náš zaměstnanec

Čtyři desítky osobností ministryně obrany Jana Černochová ocenila rezortními vyznamenáními. Ta si odnesli jak pozůstalí účastníků protinacistického odboje, vojáci za záchranu lidského života či za vynikající plnění pracovních povinností, tak i jednotlivci, kteří různými způsoby podporují Ukrajinu proti ruské agresi.

Ministryně Jana Černochová při této příležitosti předala vnučce generálmajora Josefa Mašína nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva, který mu byl prezidentem republiky propůjčen minulý týden k státnímu svátku 28. října. Dceři tohoto významného protinacistického odbojáře Zdeně Mašínové pak udělila Kříž obrany státu ministra obrany ČR za její osobní dlouholetý přínos při udržování tradic. Obě ocenění převzala vnučka generála Mašína Sandra Mašín.

„Tento legendární člen odbojové skupiny Tři králové inspiroval svým hrdinstvím své děti a další následovníky, kteří se posléze postavili komunistické totalitě,“ zdůraznila ministryně obrany.

Jana Černochová pak vyznamenala také další výrazné osobnosti československého protinacistického odboje, například nadporučíka v záloze Vítězslava Holase, který se aktivně zapojil do odboje, byl členem ilegální skupiny Proud a spolupracoval s paraskupinami BARIUM, VOLK a CHAN, či manžele Královi, kteří u sebe ubytovali člena výsadku Out Distance Adolfa Opálku. V roce 1942 byli oba zatčeni a popraveni v koncentračním táboře Mauthausen.

Ocenění za udržování vojenských tradic

Poděkovala a ocenila dnes ale i ostatní, kdo pomáhají udržovat vojenské tradice či pečovat o památná místa. Záslužným křížem ministra obrany ČR III. stupně i. m. tak vyznamenala Pavla Křižku, který se mimo jiné zasloužil o projekt Vzpomínkových laviček válečných veteránů. Posezení vzniklo jako němé poselství a poděkování padlým vojákům za jejich hrdinství. Dřevěných laviček je nyní už přes třicet a jsou rozesety po celé republice. Vyznamenán byl například i zakladatel Military Muzea generála Sergěje Ingra Petr Něnička či předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Sokolovo Martin Žour. Význam těchto osobností spočívá podle ministryně obrany v tom, že uchovávají naši historickou paměť pro další generace.

Díky těm, kdo pomáhají Ukrajině

Dana Drábová (v zastoupení) a Dalibor Dědek převzali z rukou ministryně Záslužný kříž za jejich mimořádné aktivity na podporu Ukrajiny v jejím boji proti ruské invazi. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stala už v roce 1999, je výraznou osobností a podporovatelkou nejen jaderné energetiky, často se vyjadřuje i ke konfliktu na Ukrajině.

„Každá třetí žárovka v tomto státě svítí díky těm šesti jaderným blokům, které jsou spolehlivé, nikoho neohrožují, jsou i rozumně šetrné k životnímu prostředí. Tak pro mě by byla hloupost se toho vzdát z nějakých netechnických, neracionálních důvodů,“ tvrdí na podporu jádra Drábová, které ministryně obrany poděkovala především za to, že veřejnosti srozumitelně vysvětluje principy jaderné energetiky a významně přispívá k racionalizaci diskuze o souvisejících hrozbách. „To je v kontextu ruského strašení jadernými zbraněmi či katastrofou velice přínosné,“ zdůraznila ministryně obrany.

Podnikatel, filantrop a spolumajitel skupiny firem Jablotron Dalibor Dědek je podle ministryně jednou z vůdčích postav pomoci. Jeho iniciativou vznikla sbírka s názvem „Dárek pro Putina“, díky níž se podařilo vybrat prostředky na pořízení tanku Tomáš, který již zamířil na Ukrajinu. Dědek je známý také svojí dobročinnou činností: Jablotron se například podílel na vzniku domova pro seniory v Jablonci nad Nisou nebo zimní ubytovny pro bezdomovce v Praze. Firma přispěla na rekonstrukci kostela v Hejnicích, zachránila Prezidentskou chatu v Bedřichově a Nadace Jablotronu převzala péči o Hrabětické louky v Jizerských horách.

Ministryně obrany dnes ocenila také řadu dalších vojáků, zaměstnanců a spolupracovníků rezortu obrany za mimořádný přínos pro stát či armádu. Vyznamenání převzali také vojáci, kteří pomohli lidem v ohrožení života.

Mezi oceněnými Záslužným křížem byli i příslušníci,Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově, a to praporčík Milan Śtípala z Úseku přípravy zdravotnických odborností Odboru profesní přípravy a také občanský zaměstnanec Ing. Jiří Pohlodek, který pracuje u Úseku tvorby publikací logistiky a služeb Centra doktrín.


Text: redakce army.cz a kpt.Monika Nováková

Foto: redakce army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Listopad 2022)