Mezinárodní mistrovství AČR v letním přírodním víceboji – SUMMER SURVIVAL 2015 odstartoval

Mezinárodní mistrovství AČR v letním přírodním víceboji – SUMMER SURVIVAL 2015 odstartoval

Prestižní mezinárodní soutěž, jejíž pořadatelem je Generální štáb AČR a organizátorem Velitelství výcviku – Vojenská akademie, probíhá právě v tomto týdnu, a to jak v kasárnách Dědice a přilehlém Vojenském výcvikovém prostoru Březina, tak v chráněné krajinné oblasti Moravský kraj.

„Jedná se o závod tří členných hlídek, vyžadující vysokou úroveň tělesné zdatnosti, psychické odolnosti a bezpečné zvládnutí ve všech oblastech speciální tělesné přípravy a střelby z ručních zbraní. Trasa a úkoly závodu vycházejí z pohybu a pobytu vojáka v neznámém terénu při plnění úkolů v odloučení. Zařazeny jsou tedy úkoly prověřující schopnosti jednotlivců pružně reagovat, logicky myslet a improvizovat i schopnost účinně spolupracovat a komunikovat ve skupině“, vysvětluje major Roman Blahuta, náčelník vyškovského úseku tělesné výchovy a také organizační ředitel víceboje.

Obsahem tohoto speciálního tělovýchovného víceboje jsou tedy kromě již zmíněné střelby z ručních zbraní, pěší přesuny se zátěží i bez zátěže, orientace v terénu podle mapy, buzoly, nákresů, překonávání umělých i přírodních překážek, poskytnutí první pomoci, svépomoci a transport raněného, házení na dálku a cíl, plavání, ponořování a skoky do vody, brodění, přesuny na plavidlech, lezení a slaňování, budování přístřešků, rozdělání ohně, příprava stravy a různé další netradiční a překvapující úkoly.

Samotné soutěžní disciplíny jsou však jako každým rokem přísně tajné. „Záměrně soutěžícím dopředu neuvádíme nic o přesném průběhu soutěže, podrobný popis disciplín budou mít k dispozici až na jednotlivých stanovištích,“ upřesňuje další vyškovský tělocvikář a zároveň hlavní rozhodčí kapitán Dušan Nečas, přičemž dodává: „Filosofií Survivalu je zvládnout bezpečně, chytře a rychle všechny překážky, které soutěžícím pořadatelé nebo sama příroda postaví do cesty. A to vše v pohodě a bez újmy na zdraví.“

Na start letošního ročníku se postavilo celkem 12 družstev z útvarů a zařízení AČR a 5 družstev ze zahraničí, reprezentující Litvu, Polsko, Kanadu a Slovensko. Své soutěžící očekávala také státní vlajka Německa. Vlajkonoš na zahajovacím nástupu však zůstal osamocen. Dvě přihlášená německá družstva na start nakonec nedorazila.

„Bojujte v duchu fair play, tedy v souladu s dodržováním pravidel, sportovního chování, pomoci druhému závodníkovi a nezapomínejte, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“, zdůraznil závodníkům při společném zahajovacím nástupu, zástupce velení VeV-VA plukovník Josef Medal.

O několik desítek minut později SUMMER SURVIVAL 2015 odstartovala v prostoru tunelové střelnice jeho první disciplína. Biatlon. „Vychází z klasického biatlonu, jen je přizpůsobená praxi vojáka. Šlo tedy o běžecký okruh členitým terénem s vloženou střelbou z malorážkové pušky a hodem maketou granátu na cíl, prozradil po jejím ukončení kapitán Nečas. A pořadí po prvním dnu bylo následující: Na prvních třech místech česká družstva a to v pořadí Vojenská policie 1 Praha, 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice a 13. dělostřelecký pluk Jince.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. Říjen 2015)