Military Firemann 2023 poprvé ve Vyškově

Military Firemann 2023 poprvé ve Vyškově

Padl první simulační výstřel BVP na střelnici Ferdinandsko a tím byl odstartován historicky první výcvik v budově Skupiny simulačních a trenažérových technologií ve Vyškově za pomocí prostředků konstruktivní simulace.

Výcvik proběhl v termínu 15.5.–19.5.2023 ve dvou fázích. V pondělí a úterý se výcviku účastnili příslušníci vojenských hasičských jednotek (dále jen „VHJ“) vojenských újezdů Boletice a Hradiště za pomoci simulačního systému OTB. V rámci experimentu a porovnání schopností nového systému byly nasimulovány totožné scénáře i pro hasičské jednotky z Vyškova a Libavé, které se účastnily výcviku ve středu a ve čtvrtek.

Cílem výcviku příslušníků VHJ bylo nejen udržení, ale hlavně zvýšení odborné erudice a praxe velitelů zásahu a jejich zástupců. Vedení a řízení zásahů ve II. stupni požárního poplachu bylo v souladu se standardy IZS a NATO za mentorské spolupráce příslušníků hasičského záchranného sboru krajů, pod které již zmiňované vojenské újezdy spadají.

Výcvik byl zaměřen na zvládnutí zásahu u požáru velkého rozsahu na tankové střelnici a vyprošťování osob při srážce vojenského autobusu s jinou vojenskou technikou, převážející jak civilní osoby, tak vojáky se zbraněmi a municí. Situace byla dále komplikována nutností řešit únik provozních kapalin a zranění většího počtu osob.

Důraz při výcviku byl kladen na praktické velení a řízení při zásahu VHJ, koordinaci více složek IZS, komunikaci mezi krajským operačním a informačním střediskem (dále jen KOPIS), zasahujícími složkami a dalšími okolnostmi jako např. tiskovým mluvčím, standardizaci postupů a v neposlední řadě dodržováním zásad radiové komunikace.

Díky využití 3D vizualizace se velitel zásahu a příslušníci rozehry mohli lépe přiblížit reálné situaci a likvidaci požáru řešit jako ve skutečnosti.


Autor a foto: npor. Ing. et Ing. Michaela Říhová, SkSTT

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. Květen 2023)