Na Univerzitě obrany byli vyřazeni noví důstojníci Generálního štábu

Na Univerzitě obrany byli vyřazeni noví důstojníci Generálního štábu

Třicet pět vyšších důstojníků Armády ČR může ode dneška za svou hodností nově používat zkratku gšt. V hlavním sále klubu Univerzity obrany v Brně byli ve čtvrtek dopoledne slavnostně vyřazeni absolventi 29. kurzu Generálního štábu, který nesl historický přídomek armádního generála Vojtěcha Borise Luži, a také souběžně probíhajícího 30. kurzu, v tomto případě pojmenovaného po divizním generálovi Jaroslavu Vedralovi-Sázavském.

Osvědčení o absolvování kurzu předávali a úspěšným absolventům blahopřáli spolu se zástupcem náčelníka Generálního štábu – náčelníkem štábu generálporučíkem Františkem Maleninským rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl a brigádní generál v záloze František Mičánek, ředitel Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO, které bylo garantem obou kurzů. Přítomna byla i zástupkyně ředitelky odboru vzdělávání Sekce státního tajemníka Jana Novotná.

Oba kurzy byly zaměřeny na strategické řízení, bezpečnostní a obrannou politiku, leadership a vojenské umění. V souladu s aktuálními požadavky AČR je v nově pojatých kurzech kladen větší důraz na aktivní účast studentů na procesu vzdělávání a také na změnu způsobu myšlení, což ve svém úvodním projevu zdůraznil rektor-velitel UO Bohuslav Přikryl: „V kurzu Generálního štábu je deklarován požadavek na takový typ vzdělávání, které musí připravit studenta na zvládání neurčitostí a asymetrií, ale hlavně inspirovat a motivovat k potřebě dalšího sebevzdělávání a vlastního osobnostního rozvoje.“

V návaznosti na tato slova položil zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík František Maleninský absolventům řečnickou otázku: „A co dál? Učiní vás zkratka gšt. před jménem lepšími?“ V následné odpovědi pak generálporučík Maleninský naznačil cestu ke zvýšení osobního kreditu: tou je uplatnění schopností „prodat“ svou práci, chovat se správně k podřízeným a nadřízeným, přinášet nové myšlenky a prosazovat je v praxi.

Více než dvě desítky účastníků absolvovalo kurz s vyznamenáním, čtyři z nich byli navíc oceněni za dosažené výsledky. Plukovníkům gšt. Karlu Řehkovi, řediteli ředitelství speciálních sil MO, a Ondřeji Havlovi, zástupci velitele 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci, udělil zástupce náčelníka GŠ AČR věcný dar za dosahování výborných studijních výsledků a aktivní přístup k plnění povinností v průběhu celého studia.

Rektor-velitel UO brigádní generál Bohuslav Přikryl pak na návrh ředitele Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií udělil svou cenu plukovníkům gšt. Miroslavu Havelkovi, řediteli odboru věcného a zdrojového plánování Sekce rozvoje a plánování schopností MO, a Vladanu Holcnerovi, děkanu Fakulty vojenského leadershipu UO, za výborné výsledky a vzorné plnění úkolů v průběhu celého kurzu.


Autor: Viktor Sliva


Mezi čerstvými absolventy jsou také příslušníci VeV-VA, a to:

plk. gšt. Ing. Michal Kucharsky – náčelník Odboru profesní přípravy

plk. gšt. Ing. Vojtěch Prýgl – náčelník Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy

Blahopřejeme!

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Duben 2016)