Nakládaní techniky na železnici aneb vagónování v Boleticích

Nakládaní techniky na železnici aneb vagónování v Boleticích

Ve dnech 8. – 9. 6. 2021 se u našeho Střediska obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ) Boletice uskutečnil výcvik v nakládání techniky na železnici. Výcvik, jehož cílem nebylo pouze samotné nakládání a upevňování techniky na železniční vozy, ale i plánování a organizace přesunu po železnici.

Výcvik byl rozdělen do dvou fází. V té teoretické si příslušníci útvaru osvojili teoretické znalosti a bezpečnostní opatření a následující den na nádraží Polečnice pak i znalosti praktické. K těm patřilo přebírání, předávání a odstrojování železničních vozů a především samotné způsoby nakládání se správnou technikou navádění. Při najíždění techniky na železniční vozy musí řidič perfektně spolupracovat a plně důvěřovat osobě, která jej navádí. Proto je důležité, aby byly signály prováděny jasně, zřetelně a především oběma srozumitelně. Navést vozidlo na ložnou plochu vagonu, když na každé straně zbývá jen pár centimetrů, není jednoduché, a přesto to všichni zvládali na výtečnou.

Kromě navádění a najíždění techniky procvičovali vojáci i občanští zaměstnanci také správné a bezpečné způsoby upevnění a zajištění techniky na železničních vagónech pomocí upevňovacích popruhů a zajišťovacích klínů. I zde platí pravidla, která je nutné dodržet. Háky musí být dobře zajištěné, aby se při jízdě neuvolnily. Při křížení pásů zase kov nesmí přijít do styku s textilií popruhu, aby jej neprořízl.

Nakládání techniky na železnici příslušníci útvaru pravidelně procvičují ve spolupráci s Regionálním střediskem vojenské dopravy Plzeň.


Text: rtm. Kateřina Bodnárová, logistika SOVZ Boletice

Foto: rtm. Robin Dittrich, logistika SOVZ Boletice

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. Červen 2021)