Náměstek Jahoda jednal s velitelem BMATT(CZ)

Náměstek Jahoda jednal s velitelem BMATT(CZ)

Ve středu 6. listopadu přijal náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie na základě příkazu k zastupování Radomír Jahoda velitele Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice (BMATT (CZ)) plukovníka Jamese Gallowaye.

Z diskuze vyplynulo, že působení BMATT (CZ) ve Vyškově je úspěšné. Ten se již skoro 20 let zaměřuje na výcvik ozbrojených sil NATO a partnerských zemí a přispívá k budování jejich vojenských schopností. Na své základně ve Vyškově vycvičí ročně okolo 250 instruktorů a dalších přibližně 500 instruktorů vycvičí jím vysílané týmy v rámci kurzů organizovaných v partnerských zemích. Od počátku působení v roce 2000 již prošlo výcvikem BMATT (CZ) téměř 9 700 studentů.

Během jednání plukovník Galloway ocenil spolupráci s Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií a plnohodnotné zapojení instruktorů Armády ČR do činnosti BMATT (CZ).

Náměstek Jahoda s plukovníkem řešil rovněž další působení týmu v České republice a zahraniční priority při výběru partnerských zemí.

Více o českých instruktorech pro BMATT zde (str. 32)


Autor: Jan Šotola, sekce obranné politiky a strategie MO

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Listopad 2019)