Nové absolventy má i základní kurz pro odstřelovače

Nové absolventy má i základní kurz pro odstřelovače. Další až za dva roky

Celkem 13 profesionálů z útvarů a zařízení AČR převzalo certifikáty, opravňující je k výkonu činnosti odstřelovače. Nejlepší z nich si odnesl navíc gravírovanou skleněnou plaketu udělenou skupinou odstřelovačů Střelecké školy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA), posílenou i o externí lektory.

Právě tato skupina měla na starost organizaci a průběh kurzu Odstřelovač – základní kurz pro odstřelovače, který trvá celkem 8 týdnů a stejně jako u kurzu Komando i jemu předchází výběrové řízení. Do tohoto kurzu postoupili profesionálové z 43. výsadkového pluku Chrudim, 4. brigády rychlého nasazení Žatec a Vojenské policie.

„Kurz je rozdělen na dva bloky po 4 týdnech, kdy v prvním měsíci je věnována pozornost střelecké části a v té druhé taktické. K tomu jsou využívány jak střelnice, tak taktická cvičiště Vojenského výcvikového prostoru Březina, včetně dislokace jeho účastníků v prostoru srubového tábora,“ vysvětluje jeden z příslušníků střelecké školy a na otázku, co tedy vlastně odstřelovač AČR musí umět, dodává: „Je to specialista jednotky se specifickými schopnostmi, vybavením a výcvikem pro eliminaci důležitých cílů nepřítele, který je schopen plnit úkoly v sestavě vlastních jednotek i mimo ni. Jeho nasazení současně umožňuje získávání a předávání důležitých informací z prostoru operace a navádění palebné podpory.“

Tito absolventi dosáhli zatím certifikace I. stupně – odstřelovač, a to z celkem tří úrovní vycvičenosti. „V těch dalších to je odstřelovač – specialista (II.) a odstřelovač – instruktor (III.), přičemž do této poslední skupiny se řadí právě instruktoři skupiny odstřelovačů vyškovské akademie a velitelé skupin-odstřelovačů,“ doplňuje v závěru zástupce externích instruktorů.

Základní kurz pro odstřelovače se koná pouze jednou za dva roky, další jeho účastníky tedy přivítáme až v roce 2024.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT a kapitánka Monika Nováková

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. Červen 2022)