Nově přijatí studenti Univerzity obrany již v posledním týdnu základní přípravy

Nově přijatí studenti Univerzity obrany již v posledním týdnu základní přípravy

Zatímco armádní specialisté a absolventi vojenské střední školy mířící k útvarům a zařízením napříč AČR mají svůj základní výcvik již úspěšně za sebou, nově přijatí studenti Univerzity obrany právě bojují v jeho finále.

A to v rámci vícedenního komplexního polního výcviku s prvky přežití v poli, který má prověřit jejich doposud nabité návyky a dovednosti v podmínkách soudobého bojiště. Celý kurz se nese v duchu plnění mimořádných opatření v rámci covid-19 formou nepřetržitého režimu výcviku.

Ti, co zvládnou všechna stanovená kritéria potřebná k jeho úspěšnému absolvování, opustí vyškovská kasárna již tuto sobotu.

Střípky z části druhého dne komplexního polního výcviku, který navíc doprovázelo „vševojskové“ počasí, přinášíme ve fotogalerii.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA, plk. gšt. Miloš Zrubec, N OPřZoSpecPř

Foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. Září 2020)