Noví posluchači kurzu pro nižší důstojníky opět ve Vyškově

Noví posluchači kurzu pro nižší důstojníky opět ve Vyškově

V pondělí 3. února byl zahájen v pořadí již devátý běh Kurzu pro nižší důstojníky, jehož garantem je úsek kariérové přípravy nižších důstojníků. Nastoupilo do něj 24 posluchačů průřezově z celé AČR a to převážně již v kapitánských hodnostech.

Ty přivítal náčelník odboru profesní přípravy plukovník gšt. Tibor Budík a náčelník centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovník Josef Střítecký, kteří posluchače motivovali do následujících dnů a objasnili přínos kurzu pro kariérní vzdělávání každého důstojníka. Úvodní slova se nesla v duchu potřeby sebevzdělávání, sdílení a spolupráce.

V průběhu kurzu budou posluchači získávat poznatky ze čtyř hlavních předmětů – Vojenské umění a profesní příprava, Leadership a vojenská etika, Obranná a bezpečnostní studia, Výstavba a rozvoj ozbrojených sil. Kromě toho je čeká i několik výjezdu mimo Vyškov, včetně seznámení s plánovacím procesem vzdušných sil na letecké základně v Čáslavi. Jako již tradičně budou posluchači seznamováni s celým spektrem plněných úkolů AČR, které přednesou příslušníci centra kariérové přípravy nižších důstojníků, ostatních součástí VeV-VA a vybraní externí specialisté AČR.

Metody výuky jsou pestré, a to od výkladu přes semináře a cvičení, až po nácvik skupinového cvičení na mapě při plánování a vedení operace. Jedním z cílů úseku kariérové přípravy nižších důstojníků je probudit v posluchačích kritické myšlení a kreativitu. Dovednosti tolik potřebné u důstojnického sboru. K tomuto budou posluchači rozvíjet své osobnostní dovednosti při výuce soft skills. Získané vědomosti budou ověřovány při plnění postupových testů v rámci platformy EDUWEB běžící na vnitřní armádní síti.

Vzdělávání nižších důstojníků v tomto kurzu je klíčovou oblastí rozvoje důstojnického sboru AČR a přímo navazuje na základní důstojnický kurz.


Text: major Jiří Luža, Úsek kariérové přípravy nižších důstojníků
Foto: majorka Hana Malachová, Úsek kariérové přípravy nižších důstojníků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Únor 2020)