Odhalení pamětní desky příslušníku 311. československé bombardovací perutě

Odhalení pamětní desky příslušníku 311. československé bombardovací perutě

Díky aktivitě Muzejního spolku Vyškov a podpoře města Vyškova jsme měli tu čest být v sobotu 30. října přítomni slavnostnímu odhalení pamětní desky věnované Stanislavu Slezáčkovi, palubnímu mechanikovi 311. československé bombardovací perutě RAF a rodákovi z Hamilton.

Akt za účasti představitelů města Vyškova, Muzejního spolku Vyškov, zástupců Velitelství výcviku-Vojenské akademie – zástupce náčelníka štábu podplukovníka Václava Zajíčka a správce posádky Vyškov kapitána Marka Marečka a dalších hostů, proběhl u kaple svatého Cyrila a Metoděje. Společně jsme zavzpomínali na tohoto mimořádného člověka, držitele Československého válečného kříže a Československé medaile Za chrabrost před nepřítelem, který odvážně bojoval proti fašismu, proti bezpráví, za svobodu nás všech.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA s využitím fb města Vyškova

Foto: archiv města Vyškova

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Listopad 2021)