Odhalení pamětní desky v prostorách Vojenské akademie

Odhalení pamětní desky v prostorách Vojenské akademie

V pondělí 21. srpna 2023 byla v prostorách Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) odhalena pamětní deska na památku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců, pronásledovaných pro politické názory a nesouhlas s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy – 21.8.1968.

Tu vytvořil na vlastní náklady Vojenský spolek rehabilitovaných (VSR) AČR Brno a bezplatně ji věnoval Velitelství výcviku-Vojenské akademii, přičemž jeho zástupci nechyběli ani u samotného odhalení. Pověřeného předsedu Rady VSR AČR Jmk a Brno plukovníka v.v. Ing. Rudolfa Kunzmanna, CSc, doplnili další dva jeho členové, plukovník v.v. Ing. Antonín Kreutzer a plukovník v.v. Ing. Elemír Bajnaj. Z významných hostů se slavnostního ceremoniálu účastnili rovněž poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomír Wenzl, starosta města Vyškova Karel Jurka a místostarosta Roman Celý.

S nápadem o vytvoření této desky a žádostí o její umístění v prostorách Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) přišli zástupci Vojenského spolku rehabilitovaných Jihomoravského kraje a Brna v červnu, přičemž velitel VeV-VA tento nápad kvitoval a v rámci společného jednání se obě strany dohodly na jejím obsahu a výběru nejvhodnějšího prostoru k jejímu umístění. Otázkou zůstala jen volba termínu odhalení.

„Tento slavnostní akt jsme záměrně naplánovali na den 55. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa,“ vysvětluje jeho výběr velitel VeV-VA brigádní generál Ladislav Rebilas, který si k popisu významnosti okamžiku odhalení pamětní desky zvolil slova filozofa George Santiana, slova která si připomenul při nedávné návštěvě Osvětimi: „Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.“ Ve svém proslovu poté zdůraznil: „V duchu této myšlenky věřím, že odhalení pamětní desky vojenského spolku rehabilitovaných AČR v prostorech Vojenské akademie, kterou ročně projde více než 18 tisíc vojáků a civilních zaměstnanců, je významným příspěvkem podporující zachování paměti našeho národa. Současně vnímám tuto pamětní desku jako připomínku, že státní suverenita a s tím související svoboda občanů může být relativně snadno ohrožena, pokud o její zachování nebudeme usilovat, což spatřujeme i v současné době nedaleko od nás. Proto mi závěrem dovolte vyjádřit úctu všem obětem okupace Československa, tak jako respekt všem, kteří bez ohledu na příkoří dokázali zachovat věrnost vlasti a ideálům svobody. Současně děkuji příslušníkům spolku rehabilitovaných v čele s panem plukovníkem Kunzmannem, za jejich iniciativu a vytrvalost, díky nimž dnes odhalíme odkaz minulosti, pro podporu zachování lepší budoucnosti.“

Pro své politické názory a nesouhlas s okupací naší vlasti muselo rezort obrany nedobrovolně opustit skoro 12 tisíc vojáků a vojákyň z povolání a občanských (civilních) zaměstnanců a zaměstnankyň vojenské správy. Jejich postoj a osudy připomenul za všechny plukovník v.v. Ing.Rudolf Kunzmann, CSc, přičemž v závěru věnoval svá slova i našim posluchačům: „Jste mladí lidé a naprosto samozřejmě hledíte do budoucnosti a plánujete svůj život. To znamená, že na této životní trase musíte znát nejméně dva body – odkud vycházíte a kam chcete dojít. Ten výchozí bod – to je vaše rodiště, vaše vlast, vaši předci a vaše historie. To jsou tedy i ti, jejichž jména jsou skryta za touto pamětní deskou. Vaším úkolem je a bude toto bohatství chránit a bránit pro vaše děti a vnuky. A proto vás žádám – tuhle pamětní desku si uložte do paměti a její význam do svých srdcí. Pokud tak učiníte, pak my jsme neprožili své složité osudy zbytečně.“


Text: kapitánka Monika Nováková,tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Srpen 2023)