Opět pouze pár dní bez nováčků…

Opět pouze pár dní bez nováčků…

Jedni svůj úspěšný základní výcvik ukončili slavnostní vojenskou přísahou na konci dubna a druzí do něho nastoupili hned na začátku května.

Letos už jich ve Vyškově vycvičili bez mála pět stovek a v úterý 2. května převzali instruktoři do Kurzu základní přípravy další bez mála dvě stovky nováčků. „Tentokrát se jedná pouze o armádní rekruty, kteří jsou předurčeni k doplnění útvarů a zařízení AČR jako profesionálové,“ upřesňuje velitel Úseku základní přípravy, štábní praporčík Pavel Konvalinka ale dodává, že připraveni jsou i na nováčky z řad záložníků a dobrovolníků.

„Tento květen je pro nás velmi specifický, a to hned dvěma nástupními termíny. K tomuto kurzu nám totiž přibude ještě jeden od 24.5. V něm se objeví zmínění noví příslušníci Aktivní zálohy OS ČR a účastníci dobrovolného vojenského cvičení, ale i další armádní profesionálové,“ vysvětluje štábní praporčík Konvalinka a zmiňuje, že do náročné pětitýdenní přeměny civilistů ve vojáky, a to v nepřetržitém vojenském režimu, jsou zapojeni kromě vlastních i další instruktoři napříč armádou. U výcvikových čet tak kromě těch z Úseku základní přípravy v charakteristických černých kšiltovkách můžeme vidět i ty v baretech různých barev i různými rukávovými znaky, jako například Hradní stráže, výsadkového pluku, či útvarů 4. a 7. mechanizované brigády.

Dva nástupní termíny v jednom měsíci, to jsou také dvě vojenské přísahy. A také ony se odehrají netradičně v jednom měsíci – červnu. (7.6. a 28.6.).


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Květen 2023)