Osm desítek úspěšných absolventů zakončilo kariérový kurz ve Vyškově

Osm desítek úspěšných absolventů zakončilo kariérový kurz ve Vyškově

V prostorách Velitelství výcviku-Vojenské akademie v průběhu minulého týdne převzalo 83 nových absolventů certifikát o úspěšném absolutoriu Kurzu nižších důstojníků, který probíhal v období od května do listopadu 2022.

Důstojnice a důstojníci různých vojenských odborností v jeho závěru postupně od 31. října do 3. listopadu před zkušební komisí prokazovali svou teoretickou připravenost s aplikací do praktické roviny v rámci svých zkušeností a dovedností.

Účastníci Kurzu nižších důstojníků získávají všeobecné profesní kompetence nižších důstojníků pro výkon funkcí v hodnosti kapitán, a to bez rozdílu vojenských odborností. Jeho náplň je tedy společná pro všechny posluchače. Ti tak v něm získají všeobecný rozhled zejména v oblastech taktiky, vedení lidí, kreativního, analytického a kritického myšlení, bezpečnostní a obranné politiky, vojenského umění, krizového řízení, civilně-vojenských vztahů, historie, práva a práce s médii, přičemž jeho absolvování je předpokladem pro splnění podmínek nutných k postupu v kariéře.

K úspěšnému dokončení studia pogratuloval všem novým absolventům major Jiří Luža, náčelník Centra kariérové přípravy nižších důstojníků v zastoupení, kdy mimo jiné zmínil: „Současná armáda potřebuje vzdělané a dobře připravené důstojníky. Možná i někteří z vás v budoucnu budete stát na našich místech a předávat své zkušenosti, dovednosti a vědomosti dalším studentům v kariérových kurzech.“

Vojenští profesionálové si postupně prohlubují všeobecnou profesní připravenost. Vzdělávání formuje jejich vlastnosti hodnotové, sociální, bojové a další lidské a profesní kvality, požadované pro předpokládanou změnu charakteru jejich práce.


Text: mjr. Mgr. Markéta Beran Gecová, DiS., Centrum kariérové přípravy

Foto: mjr. Markéta Beran Gecová a Vladimír Bezděk, CKIT

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Listopad 2022)