Po vynucené covidové pauze opět nástup Vojenské akademie

Po vynucené covidové pauze opět nástup Vojenské akademie

V pondělí 6. září se po více než roce a půl uskutečnil nástup Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA).

V rámci něho nejprve vystoupil velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala a ve svém projevu k příslušníkům VeV-VA zmínil: „Nástupy, včetně těch slavnostních, až po vojenské přísahy, vždy neodmyslitelně patřily k našemu běžnému životu v průběhu celého roku a nechce se mi ani věřit, že ten poslední se na tomto místě odehrál v červnu loňského roku ke Dni ozbrojených sil a Významnému dni naší akademie.

Stejně jako po celém světě, do našich osobních, ale i pracovních životů vstoupil koronavir a s ním celá řada pro všechny velmi náročných mimořádných opatření. Všichni společně čelíme této nové velké výzvě v boji proti stále se neúprosně šířící covidové pandemii již druhým rokem. Pandemii, která mnohdy zasáhla i naše životy, naše zdraví.

V jejím průběhu jsme museli často měnit nejen své osobní, ale i pracovní plány. Byť však nenadálá situace přinesla i dlouhodobou nemožnost společného setkávání, přesto jsme dokázali fungovat jako jeden tým a byli schopni plnit před nás vkládané úkoly. Pružně reagovat na současné možnosti, vymyslet nové způsoby, metody, formy, kdy jsme například kurzy základní přípravy převedli do nepřetržitého výcviku, kariérové kurzy do distanční výuky, odborné kurzy do externích, cvičení aktivních záložníků do e-learningové formy… To je jen malá část výčtu, za kterým je ale velké množství náročné práce velitelů, instruktorů, lektorů a dalších z vás.

Vážím si toho, že jsme byli schopni v těch nejtěžších chvílích, ale i nyní, přes nestandardní podmínky i nadále připravovat armádní personál, včetně jednotek do zahraničních misí a plnit veškerá naše poslání. Vzdělávali jsme, vzdělávali sebe, cvičili, vychovávali, pomáhali, rozvíjeli naše schopnosti, potencionál, včetně učebně výcvikové základny. Řada z vás, jak tady dnes stojíte, navíc byla vystavena novým, náročným a neobvyklým, neméně však významným, a důležitým úkolům. Pomáhali jste zdravotnickému personálu, sloužili jste ve smíšených hlídkách s Policí České republiky…

Těší mne, že i v této nelehké době pro celou naši vlast jsme prokázali, že jsme plnohodnotnou součástí Armády ČR, která dokáže držet spolu v každé situaci jako jeden tým, pomoci si navzájem, ale pomoci i druhým. Být všude tam, kde je nás potřeba. Naposledy v tornádem postižených oblastech, kde jste mnozí z vás postiženým lidem neváhali dobrovolně pomoci jak fyzicky, tak psychicky, či jiným zabezpečením, jako například neúnavným pečením a distribucí koláčů. A to ve svém osobním volnu, místo času původně plánovaného pro rodinu.

Velmi si vašeho přístupu vážím. A z velkého množství děkovných, mnohdy velmi emotivních dopisů, je patrné, že kromě zdravotníků, policistů, také naši spoluobčané, přičemž zde musím vyzdvihnout, že jsou mezi vámi i zachránci lidských životů a ocenění rezortními i mimorezortními složkami.

Jsem také pyšný, když jsem v průběhu tohoto náročného období mohl, v celé řadě děkovných dopisů, číst velkou chválu na své příslušníky i v rámci jejich odborného výkonu práce, ať již za poskytování ošetřovatelské péče při výkonu dlouhodobých stáží v nemocnicích instruktory Úseku zdravotnických odborností, či za odbornou pomoc v rámci rezortu obrany.

Poslední mou příležitostí, jak vám za vše poděkovat, bylo novoroční přání, alespoň netradiční formou video poselství, či průběžným oceňováním těch z Vás, kteří se účastnili zmíněných operací v rámci boje s covidem. Jsem proto velmi rád, že mi stávající situace dnes umožňuje vám všem poděkovat osobně. Za práci vás všech, přístup, odhodlání, solidaritu, ale i zodpovědnost a znovu opakuji, že jsem skutečně hrdý na to, co jste dokázali a dokazujete i nadále. Hrdý na to, že mohu být součástí takovéhoto silného a semknutého týmu.

Všem Vám za vaše nasazení, aktivitu, iniciativu i plnění nelehkých úkolů upřímně děkuji a přeji Vám i vašim blízkým především pevné zdraví, osobní, rodinnou i pracovní pohodu.“

Součástí programu pak bylo dekorování příslušníků VeV-VA, kteří byli v průběhu roku oceněni rezortními vyznamenáními.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Září 2021)