Poddůstojníci zpět u „Praporčické školy“

Poddůstojníci zpět u „Praporčické školy“

V minulém týdnu posluchači poddůstojnického kurzu absolvovali závěrečnou zkoušku na půdě Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA). Kurz byl veden distanční formou na elektronické výukové platformě EduWeb, ale oproti předcházejícím kurzům skládali posluchači závěrečnou zkoušku již fyzicky přítomni u Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků Odboru profesní přípravy VeV-VA.

Po vykonání závěrečné zkoušky v prostoru auly probíhalo předávání certifikátů s bronzovými odznaky absolventů poddůstojnického kurzu, a to za účasti vrchního praporčíka Vojenské akademie, štábního praporčíka Vladimíra Blažka, společně s náčelníkem poddůstojnického kurzu nadpraporčíkem Michalem Sládkem a instruktory tohoto kurzu.

Během slavnostního projevu štábní praporčík Blažek podtrhl důležitost kariérového vzdělávání pro řízení kariér, vyzdvihl úlohu poddůstojnického sboru v systému velení a řízení a v závěru promluvil o odpovědnosti nejnižších velitelů při plnění úkolů.

Osvědčení o absolvování kariérového kurzu a odznak absolventa obdrželo celkem 166 absolventů.


Text: nadpraporčík Michal Sládek, náčelník poddůstojnického kurzu

Foto: archiv Praporčické školy

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. Červen 2022)