Posádka Vyškov opět v něčem výjimečná

Posádka Vyškov opět v něčem výjimečná

Má totiž k dispozici zcela nové, jedinečné garáže. Ty byly postaveny speciálně pro vozidla CV90 (Combat Vehicle), tedy typovou řadu švédských pásových bojových vozidel. K užívání garáže oficiálně převzal podpisem předávacích protokolů Prapor zabezpečení Vyškov v pondělí 16. října 2023. A jak uvedl jeho velitel podplukovník Radoslav Mareček, jde zatím o raritu v rámci AČR.

Jménem stavební firmy STAEG Stavby s.r.o. při této příležitosti poděkoval všem zainteresovaným stranám za spolupráci přímo její ředitel Miloš Kotlán a mimo jiné zmínil: „Jsem rád, že se nám podařilo společně překonat i všechny nástrahy a komplikace, které sebou tato stavba přinášela, v rámci kterých oproti původnímu plánu muselo bohužel dojít k navýšení časové i finanční dotace.“ Původní zámysl, zrekonstruovat k tomuto účelu již existující budovy, totiž nemohl být po posouzení některých nosných konstrukcí odborníky (statiky) nakonec uskutečněn a muselo se tedy neplánovaně přistoupit k demolici a následné výstavbě zcela nových budov.

A ty jsou dvě, představující celkem 67 garážových stání. Možnost si je prohlédnout v rámci slavnostního otevření měli i další zástupci subjektů, které se na tomto projektu podíleli, a to AHNM, Provozního střediska Vyškov, Sekce rozvoje sil MO, Vojenského stavebního úřadu, až po Velitelství výcviku‑Vojenskou akademii a Prapor zabezpečení.

„Garáže jsou vybaveny odsávacím systémem výfukových zplodin a v zimě jsou temperované,“ popisuje podplukovník Mareček a dodává, že bylo myšleno i na garážování těžších vozidel, jako je například nově pořizovaný tank Leopard, kdy 8 garážových stání má zvýšenou únosnost podlah na 70 tun. „Zajímavostí jsou zde i samotná vrata, která jsou typem zvedacího zařízení, což znamená, že veškerý personál musí být vyškolen i k obsluze s nimi,“ upozorňuje podplukovník Mareček.

„Pokud chceme být armádou 21. století, musíme myslet také na lidi a postarat se i o ně, v tomto případě o řidiče. Pro ty je tak zde k dispozici ještě klimatizovaný přístavek se sociálním zázemím, kuchyňkou, ale i kancelářskými prostory s datovým zasíťováním,“ doplňuje podplukovník Mareček s konstatováním, že nové objekty jsou samozřejmě vybaveny i moderními kamerovými zabezpečovacími systémy s výstupy u dozorčího Parku vojenské techniky, v jehož areálu se nové garáže nachází.

Příprava této stavby započala v polovině roku 2018, přičemž na jehož konci byla zahájena projektová dokumentace. Samotná realizace výstavby pak začala 18. června 2021. V krátké době se jedná už o třetí otevření nové stavby v souvislosti s tímto typem vozidla, kdy to byly v loňském roce učebny pro řidičský trenažér na řidičském cvičišti ve VVP Březina a před třemi týdny trenažérová hala pro Skupinu simulačních a trenažérových technologií. Posádka Vyškov je tak nyní plně připravena na přezbrojení tohoto typu v oblasti nemovité infrastruktury, a tím se právě stává jedinečnou. „Nyní tak můžeme očekávat již dodávky zmíněné techniky,“ shrnuje v závěru podplukovník Mareček, jehož zvláštní poděkování patří Sekci rozvoje sil MO, jmenovitě řediteli brigádnímu generálovi Petru Milčickému, a to za vysokou podporu tohoto projektu zajištěním potřebných finančních prostředků a vyčlenění personálu oddělení rozvoje UVZ plukovníka Jána Bačika pro podporu tohoto projektu.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Říjen 2023)