Poutavé vyprávění, ale i autogramiáda…

Poutavé vyprávění, ale i autogramiáda…

Ve čtvrtek 2. března 2023 se v kinosále Společenského klubu kasáren Dědice uskutečnila beseda s autorem avizované knihy „GENERACE NA PADÁCÍCH“ 40 let ve výsadkových a průzkumných jednotkách ČSLA a AČR, kterým je podplukovník v.v. Petr Čejka.

Na setkání s touto legendou výsadkového vojska v doprovodu svého kamaráda a autora níže uvedeného textu o knize – Miroslava Šindeláře, vyrazili nejen zkušení výsadkáři - instruktoři, ale i nováčci – příslušníci právě probíhajícího základního výsadkového kurzu a samozřejmě i celá řada dalších příslušníků VeV-VA.

„Je až neuvěřitelné, jak si ve svém věku podplukovník Čejka vybavuje úplně podrobné detaily, jména…,“ říká s respektem a úctou o jeho velmi poutavém a vyčerpávajícím vyprávění jeden z účastníků, kteří mohli navíc získat knihu i s osobním věnováním autora. Tu totiž nelze nikde koupit.

Podplukovník Petr Čejka oslaví v květnu 82 let a první křest jeho knihy se uskutečnil 30. ledna u 44. lehkého motorizovaného praporu v Jindřichově Hradci, kde je předsedou Klubu výsadkových veteránů.

Generace na padácích: 40 let ve výsadkových a průzkumných jednotkách ČSLA a AČR Petr Čejka, Ministerstvo obrany ČR a Vojenský historický ústav Praha, Praha 2022.

Vojenský historický ústav právě vydal nevšední publikaci, která zcela určitě zaujme nejen nositele červených baretů. Toto si troufám tvrdit proto, že jejím autorem není nikdo jiný než výsadkářská legenda podplukovník Petr Čejka. Toho mnozí znají pod přezdívkou Čejen a většina z nich ani možná nezná jeho pravé jméno, neboť tato přezdívka se ve výsadkářském světě zabydlela natolik, že se stala pojmem. Pojmem, který v sobě – jak píše v úvodním slově bývalý náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata – představoval neskutečně přísného, ale spravedlivého velitele, v dobrém slova smyslu blázna do své výsadkářské práce. Člověka, který vycvičil v náročném duchu několik generací výsadkářů, kteří pokračovali v odkazu svých předchůdců s hrdostí sobě vlastní na svou vlast a červený baret. Kniha, kterou otevřete, vás zaujme od samého začátku. To proto, že v sobě zahrnuje osobní vzpomínky autora prolínající se s příběhy nejen jeho vrstevníků, ale také vzpomínání na jeho učitele. Na ty, bez nichž by se jeho láska k padáku nestala tak velikou a Čejen by nebyl tím legendárním Čejenem.

Autorovi se podařilo bez nadsázky dokonale popsat začátky budování nejen jednotek hloubkového průzkumu, tedy těch nejlepších z nejlepších. Bravurně a barvitě tak na stránkách své publikace dokázal vykreslit vše, co je spojeno s naplňováním hesla: Jednou výsadkář, navždy výsadkář! Ostatně i tak by se kniha mohla jmenovat, protože se jednotlivé příběhy prolínají s historickými fakty vzniku výsadkových jednotek. Cennost publikace spočívá především v tom, že autor je ve většině příběhů sám hlavním hrdinou. Nebojí se přiznat ani stinné stránky, i pocity strachu, které výsadkáře mnohdy přepadají v konkrétních situacích. Lidsky, bez zveličování dokáže na konkrétních příkladech poukázat na to, v čem spočívá týmová práce výsadkářů, duch soudržnosti a přátelství, která vznikají při nelehkém výcviku na celý život. Důkazem jsou kluby výsadkových veteránů, ve kterých se potkávají ti, kteří výsadkářské motto naplňují až do konce života. Kniha kamaráda podplukovníka Petra Čejky je publikací, která by rozhodně neměla chybět v knihovně žádného z nás, kteří tíhneme k červenému baretu.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA a Mgr. Miroslav Šindelář (www.kvvprostejov.cz)

Foto: praporčík Pavel Vystrčil, Úsek přípravy Komando

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Březen 2023)