Praporčíci v Brně

Praporčíci v Brně

Nejvyšší kariérový kurz praporčického sboru v rámci AČR se na 3 týdny přesunul z Vyškova do Brna. Díky navázané spolupráci mezi vyškovskou akademií a Univerzitou obrany mohou příslušníci Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií (CBVSS) pod vedením Ing. Jaroslava Kolkuse (genpor. v. v.) předávat své znalosti a zkušenosti vojákům z řad praporčíků.

Posluchači Vyššího praporčického kurzu organizovaného u Velitelství výcviku – Vojenské akademie se na akademické půdě Univerzity obrany seznámí s problematikou týkající se základů soudobé teorie řízení, obranného plánování a základů vojenského umění. Během intenzivní výuky si vojáci teoreticky i prakticky vyzkoušejí tvorbu vnitřní a vnější analýzy, plánování vojenských operací nebo tvorbu scénářů.

Získané znalosti posluchači uplatní při spolupráci s kolegy z řad vyšších důstojníků v rámci svého služebního zařazení na velitelstvích, sekcích generálního štábu, agenturách nebo pozicích vrchních praporčíků.

Zabezpečení Vyššího praporčického kurzu má od začátku roku 2017 na starost nově vzniklý Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, který je součástí Odboru profesní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie.


Text a foto: prap. Adam Kopecký, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Duben 2017)