Předání funkce náčelníka Střediska obsluhy výcvikového zařízení Hradiště

Předání funkce náčelníka Střediska obsluhy výcvikového zařízení Hradiště

V úterý 8. ledna se v Radošově ve Vojenském újezdu Hradiště uskutečnil slavnostní nástup k předání funkce náčelníka Střediska obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ). Po čtyřech letech z této pozice odchází major Martin Kuna.

Ten tak symbolicky předal prapor SOVZ Hradiště zpět do rukou velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) Vyškov brigádnímu generálovi Radku Hasalovi, v jehož podřízenosti SOVZ je. Velitel VeV-VA poté následným aktem předal velení vojenského zařízení současnému zástupci kapitánu Ladislavu Synáčovi, který bude velet do doby ustanovení nového náčelníka z pověření.

Nástupu byl přítomen rovněž bývalý velitel VeV-VA a současný velitel Pozemních sil AČR generálmajor Josef Kopecký, který ve svém projevu ocenil snahu a posun v zabezpečení plnění úkolů SOVZ. I přes nepřízeň počasí se slavnostního nástupu zúčastnili také další významní hosté, a to přednosta Vojenského újezdu Hradiště, ředitel VLS s.p. divize Karlovy Vary, zástupce velitele Pozemních sil, ředitel KVV Karlovy Vary, velitel Velitelství VP Tábor, velitel 15. ženijního pluku, zástupci ozbrojených složek ČR a IZS Karlovarského kraje, starostové přilehlých obcí a také náčelníci SOVZ Boletice a Libavá.

Během slavnostního nástupu byl vyhlášen nejen personální rozkaz majoru Kunovi, který nyní bude působit na Velitelství Pozemních sil AČR, ale také byla předána ocenění velitelem VeV-VA vybraným příslušníkům SOVZ Hradiště.


Text: nrtm. Libor Kele, vedoucí praporčík SOVZ Hradiště a kpt.Monika Nováková, TID VeV-VA

Foto: archiv SOVZ Hradiště

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. Leden 2019)