Příslušníci kurzu základní přípravy odpřísahali věrnost naší republice

Příslušníci kurzu základní přípravy odpřísahali věrnost naší republice

Ve čtvrtek 17. září 2015 se ve vyškovských kasárnách uskutečnila slavnostní vojenská přísaha příslušníků kurzu základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie.

O tom, že vojenská přísaha k vojsku a k životu vojáka neoddělitelně patří, je jedním z milníků a současně i základním kamenem každé profesní kariéry v armádě, hovořila nejprve slova velitele vyškovské akademie brigádního generála Jána Kožiaka, který zdůraznil: „Není to pouze slavnostní symbolický a obřadný akt – je to závazek povinnosti při obraně státu, závazek, který jste vy, vojáci, kteří dnes před námi stojíte, učinili dobrovolně, a tím je jeho hodnota pro vás i pro naši zemi daleko vyšší. Očekávám, že budete ctít a zachovávat tradiční vojenské hodnoty – odpovědnost, spravedlnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest. Věřím, že se důstojně zařadíte k těm, na které vzpomíná náš národ – a často i svět – s úctou a láskou,“ dodal generál Kožiak.

„Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám,“ zazněla závěrečná, velmi závazná slova vojenské přísahy z úst 80 nových vojáků a 2 vojákyň, a to za přítomnosti místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Ivo Bárka, který při této příležitosti ocenil jejich životní rozhodnutí a přiblížil nové nelehké poslání, když řekl: „Stali jste se součástí Armády České republiky, slíbili jste věrnost naší republice, demokratickým hodnotám, které vyznává, a bude-li potřeba, jste připraveni tyto hodnoty bránit také s nasazením vlastního života,“ přičemž zdůraznil: „Každý suverénní stát potřebuje akceschopnou a profesionálně připravenou armádu. Česká republika je plnohodnotným členem severoatlantické aliance a Evropské Unie a vy se dnes stáváte vojenskými profesionály, od kterých se očekává, že se připojíte k ochraně nejen naší země, ale celého společenství. A k tomu nebude stačit jen věrnost, čestnost a odvaha, ale také nutně dobrý výcvik, znalosti a také precizní zvládání složité techniky. Akceschopná a připravená armáda je pro bezpečnost našeho státu naprosto nepostradatelná.“

Právoplatnými vojenskými profesionály se však přísahající stanou až po úspěšném absolvování celého kurzu základní přípravy. A k tomu jim chybí skutečně již jen velmi malý krůček v podobě posledního týdnu výcviku.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. Září 2015)