Rozloučili jsme se s některými z nás

Odchází na jiná místa v rámci AČR, ale i do zálohy či důchodu. K závěru roku vždy patří i rozloučení se s příslušníky, kteří opouští naše řady.

Za jejich práci, v mnoha případech několikaletou, jim v závěru roku poděkovalo velení Velitelství výcviku-Vojenské akademie, přičemž při této příležitosti odcházející příslušníci převzali i Pamětní listy.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. Prosinec 2021)