Rozšiřujeme naši pomoc nemocnicím. Nasadili jsme vojáky i v rámci „Operace CLS“

Rozšiřujeme naši pomoc nemocnicím. Nasadili jsme vojáky i v rámci „Operace CLS“

Kromě té kvalifikované pomoci v brněnské Vojenské nemocnici, poskytované našimi specialisty – zdravotníky, dnešním dnem nasazujeme do Brna ještě dalších 35 příslušníků. Tentokrát jde o vojenské profesionály s kurzem Combat Life Saver (CLS – rozšířený kurz první pomoci. Ti posílí pomocný personál ve Fakultní nemocnici Brno, kam vyrazili dnes ráno po otestování na covid-19 a předcházející karanténě, strávené v kasárnách.

CLS představuje nezdravotnický personál, který provádí život zachraňující úkony jako svoji druhou funkční náplň. Pokud to situace umožňuje také asistuje při poskytování neodkladné přednemocniční péče poskytované zdravotnickým personálem. Hlavní výhodou CLS je, že je obvykle blízko ke zraněnému členu dané jednotky, zatímco zdravotnickému personálu může trvat několik minut i více, než se ke zraněnému dostane. CLS je vyškolen k provádění život zachraňujících úkonů, jako je stavění masivního krvácení, zprůchodnění a zajištění dýchacích cest či dekomprese tenzního pneumotoraxu. CLS je vlastně „mostem“ mezi svépomocí (první pomoc, kterou poskytuje voják sám sobě) a neodkladnou péčí poskytovanou zdravotníkem (nelékařem).

Nasazení těchto příslušníků CLS k výkonu pomocných prací by mělo trvat do 1. prosince. Nejde jen o profesionály z Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Mezi nasazenými jsou i příslušníci některých přímo podřízených útvarů a zařízení, konkrétně Praporu zabezpečení Vyškov a Centra simulačních a trenažérových technologií Brno.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA a kapitánka Monika Nováková

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Listopad 2020)