S. E. R. E.

S. E. R. E.

Čtyři písmena, která mohou zachránit život. Jsou zkratkou anglických slov survival, evasion, resistence a extraction, tedy přežití, vyhnutí se (zajetí), odolávání nátlaku a vyproštění.

Výcvik existující ve třech úrovních, povinný pro všechny profesionály účastnící se zahraničních operací, je zaměřen na záchranu vojáků, kteří se z nejrůznějších důvodů v důsledku bojové činnosti dostali na nepřátelském území do izolace.

Garantem tohoto výcviku pro AČR je Úsek záchranné a výsadkové přípravy našeho Centra speciální přípravy. Jeho příslušníci jeden z těchto kurzů vedli i minulý týden.

Právě z něho byly pořízeny fotografie, za které příslušníkům Skupiny kybernetickcýh sil a informačních operací moc děkujeme.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Skupina kybernetických sil a informačních operací

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. Prosinec 2020)