Slavnostní vyřazení úspěšných posluchačů Základního důstojnického kurzu

Slavnostní vyřazení úspěšných posluchačů Základního důstojnického kurzu

Dne 19. 5. 2023 proběhlo v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice slavnostní vyřazení úspěšných absolventů Základního důstojnického kurzu. Ti se po čtyřměsíčním úsilí dočkali vytouženého cíle, kdy se jim podařilo splnit všechny požadavky potřebné k jeho zdárnému dokončení.

Slavnostního ceremoniálu se účastnili významní hosté v čele s brigádním generálem Vladimírem Studeným, ředitelem Agentury personalistiky a dalšími veliteli útvarů a složek AČR. Svým proslovem jej zahájil velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) brigádní generál Ladislav Rebilas, který poté společně s generálem Studeným předali šedesáti úspěšným absolventům odznaky a dekrety.

Pět absolventů kurzu bylo navíc oceněno velitelem VeV-VA pochvalou za vynikající studijní výsledky. Nejlepším posluchačem kurzu byl na závěr vyhlášen rotmistr Bc. Oliver Klíčník, příslušník Agentury vojenského zdravotnictví Hradec Králové, který obdržel za své vynikající studijní výsledky pamětní meč přímo z rukou generála Ladislava Rebilase.

Závěrečná řeč patřila náčelníkovi Centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovníku Josefu Stříteckému, který mimo jiné, popřál novým absolventům hodně štěstí v jejich dalších kariérách.

Pro absolventy je tento kurz, který se uskutečnil od 6. února do 19. května, jejich prvním odrazovým krokem v životě důstojníka.

Základní důstojnický kurz Vojenské akademie ve Vyškově: Základ budoucích velitelů armády

Během intenzivního kurzu byli studenti vystaveni náročným výzvám a očekávání v různých oblastech. Jednotlivé fáze kurzu se zaměřovaly na Vojenské umění, Leadership, Aplikovanou teorii řízení a Bezpečnostní a obranná studia. Tato rozmanitost tematických oblastí měla za cíl poskytnout studentům komplexní přehled a dovednosti potřebné pro úspěšné velení a řízení v armádním prostředí.

Závěrečné zkoušky, kterými studenti museli projít, byly náročné a prověřily jejich znalosti a schopnosti. Je však třeba podotknout, že všichni účastníci kurzu prokázali vynikající znalosti a úspěšně splnili požadavky. Tento skvělý výsledek nešel přehlédnout lektory, kteří byli na studenty hrdí a ocenili je za jejich předvedené dovednosti a nasazení v průběhu celého čtyřměsíčního kurzu.

Kromě získaných znalostí byla jednou z neocenitelných hodnot tohoto kurzu také možnost navázat nová přátelství. Studenti strávili intenzivní čas společně, což mezi nimi vytvořilo silné pouto. Tyto nové vazby a kolegiální vztahy se ukázaly jako neocenitelné pro jejich budoucí vojenskou kariéru, protože v armádě je spolupráce a týmová práce klíčová.

Po úspěšném ukončení tohoto základního důstojnického kurzu se pro všechny absolventy otevřely široké možnosti v jejich důstojnických kariérách. S nově získanými dovednostmi, znalostmi a sebevědomím jsou připraveni čelit výzvám, které přinese jejich budoucí služba v Armádě České republiky.

Základní důstojnický kurz na Vojenské akademii ve Vyškově představoval významný mezník v životě a vývoji těchto mladých žen a mužů. Pro ně se stal nejen důležitým krokem směrem k dosažení jejich vojenských cílů, ale také základem pro jejich profesní růst a úspěch!


Text: kpt. Petr Pírek, kpt. Radek Švehlka ve spolupráci s ChatGPT
Foto: Hana Jurčová a archiv Centra kariérové přípravy nižších důstojníků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Květen 2023)