Srpen patří u Vojenské akademie tradičně především stovkám nováčků

Srpen patří u Vojenské akademie tradičně především stovkám nováčků

V úterý 1. 8. 2023 jich nastoupilo do kurzu základní přípravy téměř šest stovek.

Jako každý rok převážnou většinu tvoří nově přijatí studenti Univerzity obrany Brno, kterých instruktoři, včetně zapojených starších studentů, převzali k výcviku celkem 378. K nim letos přibyla ještě stovka rekrutů AČR mířících po absolvování kurzu k předurčeným mateřským útvarům a další stovka nových příslušníků aktivní zálohy a účastníků dobrovolného vojenského cvičení.

Srpnovou novinkou bude pilotní kurz základní přípravy speciálně připravený jen pro absolventy Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy (VSŠ a VOŠ MO) Moravská Třebová, předurčené pro základní funkce u útvarů a zařízení rezortu MO. Ten potrvá 8 dní, a to v termínu od 17. do 24. 8., přičemž jeho cílem je naučit příslušníky VSŠ a VOŠ MO Moravská vybrané základní dovednosti vojáka.

Na výcviku nováčků se kromě zmíněných studentů vyšších ročníků Univerzity obrany podílí i další příslušníci z Velitelství výcviku-Vojenské akademie a AČR.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Srpen 2023)