Uchazeči o Kurz útočného boje – KOMANDO bojují v další výběrovce

Uchazeči o Kurz útočného boje – KOMANDO bojují v další výběrovce

V tomto týdnu bylo zahájeno výběrové řízení do podzimního běhu kurzu útočného boje – Komando. Tentokrát i s účastí 3 příslušníků slovenské armády a opět jedné ženy.

V pondělí jich začínalo 33, v úvodním běhu na 8 km s 8kg zátěží jich uspělo 31, ve fyzickém přezkoušení pak 24. V úterý pokračovalo výběrové řízení na kurz Komando hvězdicovým pochodem, přezkoušením ze spojovací a topografické přípravy, znalosti uzlů, ale i základních znalostí bojových drilů a střelecké přípravy.

V úterý večer se na přednášce sešlo 17 zatím postupujících uchazečů. Ti se nyní začnou secvičovat a učit takticky přesun. Jsou mezi nimi profesionálové z 43. výsadkového pluku Chrudim (8), 7. mechanizované brigády Hranice (1), 102. průzkumného praporu Prostějov (1) a také studenti Univerzity obrany Brno (5). Mezi nimi i rotná čekatelka, která se po neúspěchu v jarním výběrovém řízení nevzdala svého cíle a o účast v kurzu tak bojuje ze všech sil znovu.

Z příslušníků OS Slovenska pokračují dva.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: nadrotmistr Pavel Vystčil, Úsek přípravy KOMANDO

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. Září 2021)