Univerzita obrany a VeV-VA se dohodly na spolupráci v příštím roce

Univerzita obrany a VeV-VA se dohodly na spolupráci v příštím roce

Rektorka-velitelka UO plukovnice gšt. Zuzana Kročová a velitel vyškovského Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) brigádní generál Radek Hasala podepsali v pondělí Organizační ujednání, na jehož základě bude probíhat spolupráce obou institucí v roce 2021.

V zařízeních VeV-VA již tradičně probíhá příprava studentů Univerzity obrany v několika formách. Nováčci zde získávají profesní znalosti a dovednosti v průběhu základní přípravy. V dalších studijních ročnících pak následují profesní a odborné přípravy. V pondělí podepsaný dokument stanovuje pravidla spolupráce obou institucí, a to vše včetně ověření výstupů z učení v jednotlivých ročnících.

Dokument se týká řady oblastí od samotné vojenské přípravy studentů a stálého stavu UO, přes její logistické a materiální zabezpečení až po vědeckou a expertní činnost či oblast tělesné výchovy a sportu.


Text: Viktor Sliva, UNOB

Foto: Vladimír Šidla, UNOB

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Prosinec 2020)