Velitel

Funkci velitele VeV – VA vykonává z titulu zástupce velitele
plk. gšt. Ing. Petr Svoboda, MSS

Česky