Věrnost vlasti přísahaly více než dvě stovky armádních nováčků

Věrnost vlasti přísahahaly více než dvě stovky armádních nováčků

V pátek 2. září se u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) uskutečnila slavnostní vojenská přísaha úspěšných absolventů kurzu základní přípravy, kteří nastupují k útvarům a zařízením AČR jako její noví profesionálové.

Za účasti 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Ivo Střechy, zástupců vedení města Vyškova v čele s 1. místostarostkou Karin Šulcovou a dalších hostů přísahalo věrnost České republice 241 nových vojáků z povolání, mezi nimi 38 žen.

Význam vojenské přísahy objasnil zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Ondřej Havel, když zdůraznil, že je to jeden z prvních milníků a současně i základní kámen každé služby v armádě a že se nejedná jen o významný právní akt upřesnil slovy: „Přísaha je rovněž závazkem morálním, závazkem vlastenecké povinnosti při obraně státu, který je navíc činěn dobrovolně.“

„Vidím tady novou generaci vojáků a vojákyň, která přichází v době mimořádně složité a nestabilní bezpečnostní situace v Evropě a ve světě. Konflikt na Ukrajině nám ukázal, že hrozby nevymizely, ale zůstaly realitou. Abychom naplnili slova přísahy, musíme na potencionální ohrožení reagovat hned a skutečně efektivně. Z toho plynou obrovské nároky na připravenost a profesionalitu každého z vás,“ zmínil ve svém vystoupení k přísahajícím generálmajor Střecha a dodal: „Proto si vážím dobrovolného závazku, který jste na sebe vzali právě v této době. Věřím, že svou aktivitou přispějete k výborné pověsti a důvěře, kterou naše armáda získala u veřejnosti i koaličních partnerů.“

Nováčci nastoupí ke svým útvarům po výběru náhradního volna za nepřetržitý vojenský výcvik 3. října. Zařadí se na různá služební místa, přičemž jejich nová kariéra bude spojena s dalším vojenským výcvikem a vzděláváním, ale i možným nasazením jak na území republiky, tak v zahraničních operacích.

Zajímavostí bylo zakomponování nového prvku, a to přednesení vojenské přísahy nejlepším vojákem. Tím se v tomto kurzu stala vojínka ucie Kžížková, která do armády nastupuje jako fyzioterapeutka. Ta nejen, že sama zvládla veškeré požadované dovednosti s výtečným výsledkem a vynikala perfektní fyzickou připraveností, navíc stala pro ostatní kolegy – spolubojovníky, neocenitelnou oporou takřka každým dnem. Po náročném intenzivním výcviku jim totiž neváhala pomáhat až do pozdních nočních hodin s přetíženými koleny, nateklými kotníky, bolestmi zad a zároveň ještě kolem sebe stíhala rozdávat optimismus a dobrou náladu. To vše na úkor vlastního osobního času a regenerace. Již v počáteční přípravě svého nového poslání tak prokázala dovednosti v udržování bojeschopnosti jednotky v rámci zdraví všech příslušníků.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Září 2022)