Vojáci připravují novináře na přežití ve válečných oblastech

Vojáci připravují novináře na přežití ve válečných oblastech

Dvacet novinářů a humanitárních pracovníků v pátek nastoupilo do Kurzu speciální přípravy pro krizové situace, který každoročně připravuje odbor komunikace Ministerstva obrany ve spolupráci s Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií ve Vyškově. Přepadení, zajetí a další náročné scénáře budou pro účastníky kurzu důkladnou přípravou na situace, se kterými se mohou ve válečných oblastech setkat.

„Všechno, čím si u nás účastníci kurzu projdou, pochází z našich zkušeností, které kromě jiného nabíráme během zahraničních misí Armády České republiky,“ přiblížil program velitel kurzu major Radim Brloh. V průběhu jednoto týdne je instruktoři připraví na všechny možné situace, které mohou v krizových oblastech nastat a zároveň je seznámí s tím, jak v těchto extrémních situacích obstát. „Učíme je, jak náročné situace zvládnout a jak se v bezpečí a ve zdraví vrátit domů,“ dodal Brloh.

Během kurzu budou novináři a humanitární pracovníci překonávat své psychické i fyzické limity, aby lépe poznali sami sebe. Čeká je teoretická část s navazujícím praktickým výcvikem ve formě zvládání technik vyjednávání v krizovém prostředí, budování úkrytu i základů přežití. Neméně důležitá je i správná orientace v neznámém terénu za ztížených podmínek, zvládnutí krizových a zátěžových situací, základy ochrany proti zbraním hromadného ničení nebo základy první pomoci.

Do týdenního kurzu nastoupili novináři z České televize, TV Nova, Českého rozhlasu a humanitární pracovníci zastupující Charitu Česká republika nebo organizaci Člověk v tísni. Všichni tito účastnící vyjíždějí do oblastí se zvýšeným výskytem bezpečnostních rizik. Vzhledem k náročnosti kurzu museli zájemci projít náročnými psychologickými a fyzickými testy, které se uskutečnily pod vedením psychologů z Agentury vojenského zdravotnictví a Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany.

Kurz speciální přípravy pro krizové situace pořádá pravidelně od roku 1994 odbor komunikace Ministerstva obrany společně s Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií ve Vojenském újezdu Březina. Dosud kurz absolvovalo více než 450 novinářů a humanitárních pracovníků.


Autor: Daniela Hölzelová, OK MO

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. Duben 2023)