Vstupní branou do armády prošly čtyři stovky nováčků

Vstupní branou do armády prošly čtyři stovky nováčků

V pondělí 3. května byl zahájen u Úseku základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie letošní druhý běh kurzů základní přípravy. Ten budou opět v covidovém režimu absolvovat čtyři stovky nováčků, mezi nimiž je více než 300 rekrutů Armády České republiky, tedy budoucích vojenských profesionálů.

Nejprve prošla vstupní branou do armády šedesátka nových záložníků, záložníků-specialistů a dobrovolníků. A zatímco se před kasárny začala tvořit dlouhá fronta početnější skupiny nastupujících armádních rekrutů z Moravy a poté z Čech, přetrvávající tak až do téměř 16 hodin, skupina dobrovolníků a záložníků již měla za sebou i vystrojení do zeleného. Někteří z nich zvolili absolvování pouze 1. bloku, většina pak kurzu celého najednou. Mezi nimi i první vystrojená čtveřice, nyní vojínů, v čele s benjamínkem Miloslavem Hermannem. Ten, ročníkem narození 2002, patří mezi nejmladší záložníky. Student, puškař, kterého to již v tomto mladém věku táhne k vlastenecké povinnosti a s ním i trojici jeho nynějších spolubojovníků, třicátníků, pracujících v různých odvětvích. Jiří Juřica, zaměstnanec pivovaru by rád poznal i něco nového a zjistil, co je ještě schopen zvládnout. Zatímco David Glogovský, řemeslník, zedník, malíř, stejně jako Petr Knotek, vedoucí mechanizátor v zemědělském provozu, tuto cestu zvolili jako možnost přiblížit se k armádě, kam je to táhne.

A pak tu máme také jednu dobrovolnici, která se svými 52 lety patří mezi nejstarší. Eva Schvanová, absolventka pedagogické fakulty, muzejní edukátorka, maminka tří dospělých dcer, vlastenka, která chce být sama takto platnou součástí společnosti. A nejen to. Jako zastánce celoživotního sebevzdělávání bere účast na tomto cvičení právě jako jednu z jeho forem, přičemž by si ráda v praxi také ověřila některé hodnoty, jako je například smysl pro povinnost spojená s vojenským řádem či pevnost charakteru.

„Budoucí armádní profesionálové, záložníci a dobrovolníci mají před sebou své kurzy základní přípravy, lišící se však pouze v jejich provedení z hlediska časového zarámování,“ vysvětluje náčelník Úseku základní přípravy štábní praporčík Pavel Konvalinka a upřesňuje, že to znamená stejnou tematiku, stejný rozpočet času a docílení stejných 22 základních dovedností. Jaké to přesně jsou, se můžete podívat níže.

Kurz základní přípravy aneb 22 dovedností, které musí absolvent zvládnout:

 1. Pořadové cviky a pohyby beze zbraně.
 2. Pořadové cviky a pohyby se zbraní.
 3. Pozdrav, vzdávání vojenské pocty, vystoupení z tvaru a příchod k nadřízenému.
 4. Bezpečnostní kontrola útočné pušky a pistole.
 5. Rozebírání, skládání a údržba útočné pušky a pistole.
 6. Nabití útočné pušky, vybití a odstraňování závady vleže.
 7. Nabití pistole, vybití a odstraňování závady vstoje.
 8. Činnost na palebné čáře.
 9. Účinná střelba z útočné pušky vleže.
 10. Účinná střelba z pistole vstoje obouruč.
 11. Hod ručního granátu.
 12. Cvik k zemi (k boji), vztyk, přískoky a plížení.
 13. Překonání umělých překážek.
 14. Zaujetí, budování a maskování palebného stanoviště pro střelbu vleže.
 15. Ničení nepřítele palbou, granáty a bojem z blízka útočnou puškou.
 16. Maskování jednotlivce.
 17. Činnost na povel: „Masku – Připravit!“, „Plyn!“, „Masku – Sejmout!“, „Masku – Skrýt!“, „Plyn – Postřik!“, „Pláštěnku – Upravit!“, „Pláštěnku – Odložit!“.
 18. Zástava krvácení škrtidlem a transport raněného.
 19. Základní práce s mapou.
 20. Orientace v terénu.
 21. Navázání a kontrola spojení.
 22. Přijímání signálů.

Všechny tak společně čeká jeden společný cíl. Přeměna civilisty ve vojáka. A k tomu jim pomůže nejen početná skupina instruktorů z úseku základní přípravy, ale vzhledem k náročným mimořádným opatřením, opět ještě další. „Máme tak k dispozici ještě 17 externích instruktorů z pozemních sil, 5 z Vyškova (3 OProfPř a 2 CDV) a 10 ze vzdušných sil,“ dodává v závěru štábní praporčík Konvalinka.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Květen 2021)