Vyškov připravuje příslušníky svého štábu

Vyškov připravuje příslušníky svého štábu

Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie jako jednu z priorit přípravy velitelů a štábu na rok 2017 stanovil rozvoj individuálních i kolektivních schopností plánování boje na stupni mechanizovaný prapor. Na otázku, jaká úskalí se skrývají za touto oblastí, se pokusili odpovědět Vyškovští v průběhu prvního červnového štábního nácviku, který navázal na sérii teoretických přednášek věnovaných problematice plánování operací na taktickém stupni.

V průběhu štábního nácviku čtyři virtuální štáby praporů metodicky procvičovaly vojenské rozhodovací postupy při plánování bojové činnosti. Standardizovanou dokumentaci včetně pracovních map zabezpečili příslušníci Centra doktrín. Přibližně 80 důstojníků a praporčíků bylo rozděleno do čtyř štábů praporů a plnili úkoly prvního kroku procesu plánování boje – ujasnění úkolu od nadřízeného stupně. Výstupem vstupního štábního nácviku byl zákres bojové mapy a briefing č. 1 pro velitele praporu.

Pro řadu cvičících příslušníků štábů šlo o získání zcela nových znalostí a dovedností, protože se v průběhu své kariéry s plánováním a přípravou boje na daném stupni dosud nesetkali. Zejména z tohoto důvodu byl nácvik pojat jako metodické skupinové cvičení a ve stejném duchu budou organizovány a plánovány i další štábní nácviky. Cílem je, aby důstojníci a praporčíci získali potřebné znalosti a dovednosti a mohli být případně zařazeni na štábní funkce v rámci bojových sil AČR.

Úkoly štábního nácviku byly splněny. Jako pozitivní je možno hodnotit pochopení cvičících, že znalost problematiky plánování boje je cennou devizou a nezbytnou součástí profesionálního života a odborného růstu vojáka z povolání.

Série štábních nácviků pod námětem cvičení Vyškov Campaigner bude probíhat do konce roku 2018 a bude ukončena komplexním štábním nácvikem za využití simulačních technologií.


Text: podplukovník Dušan Faltýnek, Centrum doktrín

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. Červenec 2017)