Vyškovskými kasárnami opět zaznělo: Tak přísaháme!

Vyškovskými kasárnami opět zaznělo: Tak přísaháme!

V pátek 26. dubna 2024 se totiž uskutečnila u Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA) ve Vyškově letošní druhá slavnostní vojenská přísaha.

Tu za účasti významných hostů, v čele s poslancem Parlamentu ČR Lubomírem Wenzlem, ředitelem Agentury logistiky brigádním generálem Jaroslavem Jírů a zástupcem velitele Pozemních sil AČR brigádním generálem Róbertem Dziakem a svých nejbližších složili společně noví vojáci a vojákyně Armády České republiky, Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR a účastníci dobrovolného vojenského cvičení, a to po úspěšném absolvování kurzu základní přípravy.

Do této počáteční přípravy každého vojáka nastoupili 18. března a v průběhu nepřetržitého vojenského výcviku postupně směřovali k zvládnutí více než dvacítky požadovaných základních dovedností vojáka. Ty předvedli také v závěrečném komplexním dvoudenním polním výcviku.

Nejlepším vojákem tohoto kurzu se stal vojín P. Š., který také přednesl slova přísahy. O jejím významu hovořil velitel přísahy – zástupce velitele VeV‑VA plukovník gšt. Ondřej Havel, když mimo jiné zmínil, že je to jeden z prvních milníků a současně základní kámen služby v armádě. „Vážím si rozhodnutí každého z Vás stát se ať již profesionálními vojáky, či vojáky v aktivní záloze nebo dobrovolníky, protože každé takovéto rozhodnutí je spojené s odvahou a sebezapřením, změnou vašeho života, službou republice,“ zdůraznil plukovník Havel hodnotu tohoto nejen právního, ale především morálního a dobrovolného závazku.

Další nováčky začneme připravovat 13. května 2024.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV‑VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Duben 2024)