Vyškovští slavnostně vyřadili dalších 382 úspěšných absolventů kurzu základní přípravy

Vyškovští slavnostně vyřadili dalších 382 úspěšných absolventů kurzu základní přípravy

Ve čtvrtek 21. září se uskutečnilo v prostorách auly vyškovských kasáren slavnostní vyřazení úspěšných absolventů kurzů základní přípravy.

Tentokrát se jednalo o budoucí studenty Univerzity obrany, Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, ale i bývalé studenty Vojenské střední školy Moravská Třebová, kteří nastoupí přímo k útvarům a zařízením AČR.

Přípravnou službu u centra základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) všichni společně započali 1. srpna a jejich pomyslnou cestu dvouměsíčním základním výcvikem nyní ukončilo symbolické trojí odzvonění na zvon základní přípravy, kterého se ujal náčelník štábu VeV – VA plukovník gšt. Jaroslav Medek. Aktu vyřazení pak přihlíželi i zástupci Univerzity obrany Brno v čele s velitelem školního praporu plukovníkem gšt. Jaroslavem Králem. Ten k úspěšným absolventům také v krátkosti promluvil, stejně jako náčelník odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV – VA plukovník gšt. Vojtěch Prýgl.

„Cílem základní přípravy, na kterou nastoupilo celkem 439 žáků, bylo naučit se základním právům a povinnostem, zvládnout hlavní činnosti potřebné k přežití na bojišti, dále pak obsluhu a střelbu z ručních zbraní a v neposlední řadě vytvořit si psychické a morální předpoklady pro výkon další služby,“ připomenul v průběhu ceremoniálu jeho velitel starší instruktor centra základní přípravy praporčík Pavel Hanák. O tom, že ne každý uspěje, svědčí 57 jejich kolegů, kteří z nejrůznějších důvodů kurz nedokončili. Naopak hned 9 úspěšných absolventů převzalo ocenění za nejlepší výsledky, mezi nimi 2 ženy.

Všichni absolventi se ve svém novém profesním životě zavázali k takovým morálním hodnotám jako je odpovědnost, obětavost, smysl pro povinnost, odvaha, čest.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. Září 2017)