Významné ocenění příslušníků SOVZ Hradiště

Významné ocenění příslušníků SOVZ Hradiště

Hned dva příslušníci Střediska obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ) Hradiště byli vyznamenáni náčelníkem generálního štábu AČR armádním generálem Josefem Bečvářem, a to pamětní medailí štábního kapitána Václava Morávka za osobní podíl na plnění významných úkolů aktivní zálohy OS AČR.

Nestává se každým dnem, aby někdo ze zařízení našeho typu dostal takovéto ocenění. O to více si vážíme práce našich kolegů, rotmistra Radka Tomčíka, zástupce velitele čety zabezpečení a pana inženýra Františka Řeháka, zbrojíře a správce materiálu aktivních záloh čety zabezpečení.

Tito dva příslušníci SOVZ Hradiště jsou hlavními tvářemi pro všechna Krajská vojenská velitelství a jejich jednotky aktivních záloh. Veškerý materiál, technika a další vybavení pro „záložáky“ je připravováno, udržováno a zapůjčováno pro jejich výcvik četou zabezpečení. Díky úsilí celé čety jsme schopni komplexně zabezpečit výcvik aktivních záloh.


Autor: major Martin Kuna, náčelník SOVZ Hradiště

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. Říjen 2017)