Za „laboratoř úspěchu“ jsme převzali významné ocenění

Za „laboratoř úspěchu“ jsme převzali významné ocenění

Ze slavnostního galavečera Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) a Nadace pro transplantace kostní dřeně si zástupci Velitelství výcviku-Vojenské akademie, v čele s velitelem brigádním generálem Radkem Hasalou, odnesli jeden ze tří křišťálových bloků od sklárny Moser za nejvýznamnější nemateriální pomoc, a to v podobě dlouholeté spolupráce a náborové aktivity mezi nováčky.

Již dvacátý třetí ročník tohoto galavečera proběhl v pátek 18. června v pražském Obecním domě. Ocenění významných partnerů a spolupracovníků těchto organizací předcházelo ocenění samotných 62 dárců za rok 2020 z celé České republiky. Večer již tradičně probíhal v duchu klasického epitafu Oscara Schindlera: „Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět,“ všichni dárci tak byli považováni za hrdiny. Oceněni byli ti, kteří nezištně obětovali nejen svůj čas, ale i část sebe – krvetvorné buňky z kostní dřeně, a zachránili tak život nepříbuznému člověku, kterého nikdy nepotkali. Ocenění předal všem loňským dárcům biskup Václav Malý a s gratulací se připojil rovněž ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Těší mě, že stejně jako v minulých předcovidových letech jsem mohl i nyní osobně poděkovat dárcům krvetvorných buněk na slavnostním galavečeru v krásném prostředí Obecního domu. Jsou to totiž právě oni, koho můžeme bez nadsázky považovat za hrdiny, bez jejich solidarity, odvahy a ochoty bychom mohli jen stěží plnit naše poslání a pomáhat těžce nemocným,“ uvedl ředitel Českého národního registru dárců dřeně Mgr. Daniel Pagáč.

Ten již dříve nazval Vojenskou akademii laboratoří úspěchu, které se daří úspěšně informovat nejen o projektu, ale také o vlastním odběru krvetvorných buněk a přivádět do registru početné nové členy. A těch byly již tisíce. Mladých a zdravých vojínů a vojínek, procházejících kurzy základní přípravy, kteří se rozhodli nejen sloužit vlasti, ale pomoci i druhým. „V ocenění se tak promítá především rozhodnutí každého jednoho z nich a my si toho opravdu velmi vážíme,“ říká s hrdostí generál Hasala.

„Úsek základní přípravy spolupracuje s registrem již pátým rokem a mezi adepty z řad rekrutů AČR, nových studentů Univerzity obrany, ale i záložníků a dobrovolníků, se již našlo i několik vhodných dárců, kteří svým počinem skutečně zachránili lidský život,“ vysvětluje jeho náčelník a také jeden z přebírajících ocenění, štábní praporčík Pavel Konvalinka.

„Při jednodenních náborových akcích využíváme prostory Společenského klubu našich kasáren, kam přijede odborný personál ČNRDD s potřebným vybavením jak pro vyplnění dokumentů k zápisu do registru, tak k samotnému odebrání dvou mililitrů krve. Zdravotnickému personálu pak při samotném odběru vzorků krve pomáhají i naši příslušníci úseku přípravy zdravotnických odborností Odboru profesní přípravy. Během jedné takovéto akce jsou to totiž desítky a desítky odběrů. Rekord máme 287,“ vysvětluje generál Hasala a dodává: „Poslední z tohoto projektu se uskutečnil na začátku loňského roku, od té doby nám jej bohužel znemožnila covidová pandemie. Situace se však zlepšuje a my bychom rádi v blízké době v nastavené spolupráci opět pokračovali. Blíží se nám totiž početně nejsilněji obsazený nástupní srpnový termín, plný mladých budoucích studentů Univerzity obrany.“

Na možnost pokračování tohoto projektu se již těší i jeho koordinátorka paní Zdenka Wasserbauerová, která spatřuje právě zájem příslušníků kurzů základní přípravy zapsat se do registru jako mimořádně přínosný. Zápis je totiž omezen nejen dobrým zdravotním stavem, ale i věkem do 35 let. Navíc v takových úžasných počtech během jediného dne. Vhodný dárce je totiž dle statistik zhruba každý sto dvacátý.

O průběhu večera také zde: https://registr.kostnidren.cz/podekovani-darcum-kostni-drene-roku-2020/


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA s využitím www.cnrdd

Foto: archiv ČNRDD  a kapitánka Monika Nováková

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. Červen 2021)