Začalo první letošní certifikační cvičení jednotek do zahraničních operací – SAHEL 1/2016

Začalo první letošní certifikační cvičení jednotek do zahraničních operací – SAHEL 1/2016

Kasárna Dědice. Operační místnost Řídícího štábu cvičení SAHEL. Středa 10. února, 10.00 hodin. Úvodní porada řídícího cvičení plukovníka v.z. Karla Klinovského z Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV – VA, za přítomnosti zástupce z Velitelství pozemních sil majora Petra Baránka, hlavních členů řídícího štábu a jednotky 7. ÚU EUTM Mali pod vedením kapitána Jiřího Staňka.

Srubový tábor (imitovaná základna mise v Bamako), 13.00 hodin. Nástup účastníků cvičení Sahel. Jednotky 7. ÚU EUTM Mali, řídícího štábu, aktivních záloh, skupina značkování a imitace. Zahajovací slovo řídícího cvičení a představení označení osob v rámci cvičení.

Kasárna Dědice. HICON, 14.00 hodin. STARTEX. A rozbíhá se celá řada incidentů a jejich hodnocení. Ve středu 10. února 2016 tak bylo zahájeno odborně taktické cvičení a zároveň certifikační cvičení Sahel 1/2016, které bude probíhat do pátku 12. února v kasárnách Dědice a přilehlém výcvikovém prostoru Březina.

Cvičení Sahel 1/2016, jehož se zúčastní více než 100 příslušníků AČR, je vyvrcholením procesu přípravy jednotky 7. úkolového uskupení (ÚU) AČR EUTM Mali, jehož cílem je dosažení plné operační připravenosti jednotky k zahájení plnění úkolů v zahraniční operaci.

Řídící štáb Velitelství výcviku – Vojenské akademie posílený o několik příslušníků Praporu zabezpečení Vyškov, Velitelství pozemních sil, 5. ÚU EUTM Mali (102. průzkumný prapor Prostějov), a také příslušníků kurzu základní přípravy včetně Aktivní zálohy, tak v rámci celé řady rozehrávaných situací a incidentů prověří schopnosti jednotky 7. ÚU EUTM Mali plnit operační úkoly v prostoru jejich nasazení. To znamená schopnost střežit a chránit objekt velitelství mise, poskytovat síly rychlé reakce, provádět doprovody konvojů, velitele operace a příslušníků velitelství mise a také vést výcvik příslušníků Maliských ozbrojených sil.

Téměř čtyřicetičlenné 7. ÚU EUTM Mali je postaveno na příslušnících 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec, tedy příslušnících 4. brigády rychlého nasazení.

Cvičení předcházel v úvodu tohoto týdne komplexní polní výcvik 7. ÚU EUTM Mali a současně příprava Řídícího štábu SAHEL 1/2016.


Text: kpt. Mgr. Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: kpt. Mgr. Monika Nováková, Vladimír Bezděk CKIT

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Únor 2016)