Základní důstojnický kurz na prahu historického přelomu

Základní důstojnický kurz na prahu historického přelomu

Vojenská akademie ve Vyškově je připravena na největší nápor budoucích důstojníků, kdy v pondělí 4. září 2023 začal Základní důstojnický kurz, uskutečněný Centrem kariérové přípravy nižších důstojníků. Tento čtrnácti týdenní kurz nabízí 143 mladým adeptům vojenské kariéry příležitost získat široké spektrum znalostí a dovedností, které budou klíčové pro jejich budoucí úspěch u vojenských jednotkek.

„Tento kurz je nejpočetněji obsazeným prezenčním důstojnickým kurzem v novodobé historii Vojenské akademie ve Vyškově. Bylo proto nelehkým úkolem připravit podmínky pro studium nových posluchačů, budoucích důstojníků," uvedl náčelník Centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovník Josef Střítecký.

Během něho budou posluchači seznámeni s nejnovějšími postupy, předpisy a technologiemi, které jsou nezbytné pro moderní vojenskou službu. Zvláštní důraz bude kladen na taktickou přípravu a použití různých druhů vojsk v boji.

Vrcholem pak bude ústní zkouška, kterou posluchači absolvují před komisí složenou z vedoucích lektorů, kteří je připravovali během celého studia. Ta bude testovat jejich schopnosti a dovednosti nabyté během kurzu a bude klíčovým faktorem pro získání zlatového odznaku absolventa Základního důstojnického kurzu.

Centrum kariérové přípravy udělá maximum pro to, aby všech 143 nově nastoupivších posluchačů úspěšně dokončilo kurz a bylo připraveno pro budoucí roli důstojníka Armády České republiky. Absolventi kurzu, budou schopni plnit náročné úkoly v rámci čety nebo specializovaného pracoviště a stanou se významným přínosem vojenským jednotkám. „Máte skvělou příležitost získat spoustu odborných znalostí. Využijte ke studiu naše lektory a posuňte svoje znalosti o kus dál.“ uvedl zástupce velitele Vojenské akademie plukovník gšt. Ondřej Havel.

Ukončení Základního důstojnického kurzu proběhne slavnostním vyřazením dne 8. prosince 2023, a to s nadějí, že tito noví důstojníci budou připraveni čelit výzvám, které vojenská služba přináší.


Text a foto: Centrum kariérové přípravy Velitelství výcviku - Vojenské akademie

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Září 2023)