Základní vševojskový instruktorský kurz má další absolventy

Základní vševojskový instruktorský kurz má další absolventy

Ve dnech 6. 5. a 20. 5. 2022 byly v síni tradic Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ukončeny další dva běhy „Základního vševojskového instruktorského kurzu“.

Tento kurz je u VeV-VA zahrnut v systému učící se organizace. V tomto případě se jedná o předání zkušeností, které instruktoři Praporčické školy nabyli v kurzech pořádaných armádou USA (Army Basic Instructor Course; Common Faculty Development – Instructor Course) a Univerzitou Palackého v Olomouci (Osobnostní rozvoj pedagoga).

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část, kdy v té teoretické jsou ukazovány možné formy a metody výuky, které lze využít při vzdělávání vojáků AČR a v části praktické pak posluchači předvedou své nově nabyté dovednosti, jak na učebně, tak při závěrečné praktické zkoušce.

Tomuto kurzu je ze strany velení VeV-VA věnovaná značná pozornost, jeho zástupci se pravidelně účastní jak zahájení, tak slavnostního vyřazení posluchačů. To podtrhuje nejen důležitost kurzu samotného, ale i studentům signalizuje, že vzdělávání příslušníků AČR je prioritou VeV-VA.


Text: garant kurzu praporčík Bc. Tomáš Doležel, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků VeV-VA

Foto: archiv Praporčické školy

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. Květen 2022)