Záložníci u nás absolvují také odborné kurzy

Záložníci u nás absolvují také odborné kurzy

Ve dnech 20. 2. – 3. 3. 2023 proběhl u Skupiny odborné ženijní přípravy Úseku přípravy ženijního vojska Odboru profesní přípravy VeV-VA, jako první v tomto roce, kurz Velitel ženijního družstva, ženista – AZ.

13 ženistů ze všech koutů republiky se během čtrnácti dnů přesvědčilo o tom, že ženijní podpora je tvořena velkou škálou úkonů a různých opatření, které je potřeba znát a účinně ovládat.

Příslušníci kurzu se na učebně dozvěděli mimo jiné něco o konstrukci, kladení min a pokládání minových polí, což si následně na Ženijně metodickém cvičišti i prakticky procvičili s cvičnými minami.

Jedním z dalších témat ženijní přípravy AZ bylo také maskování a budování ochranných staveb, jakožto i ženijní práce spojené s opatřeními uchování bojeschopnosti vlastních vojsk, které jsou v rámci bojové ženijní podpory plněny.

Příslušníci aktivní zálohy ovšem jako nejzajímavější a nejatraktivnější zaměstnání hodnotili ostré trhání, které proběhlo v pátek 2. března v prostoru sv. Anna jako vyvrcholení tohoto kurzu. V průběhu něho zúročili jak všechny teoretické znalosti získané na učebně, tak  i schopnosti získané při výcviku s cvičnou municí. A bylo vidět, že naši instruktoři posluchačům kurzu předali veškeré své znalosti a zkušenosti dobře, jelikož práce šla posluchačům od ruky.


Text a foto: příslušníci Skupiny odborné ženijní přípravy, ÚsPřŽenV

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. Březen 2023)