Zástupci praporu zabezpečení vzdali opět poctu plukovníkovi Ladislavu Preiningerovi

Zástupci praporu zabezpečení vzdali opět poctu plukovníkovi Ladislavu Preiningerovi

V letošním roce uplynulo již 80 let od okamžiku, kdy stanul tváří v tvář popravčí četě podplukovník generálního štábu Ladislav Preininger, člen Sokola, vlastenec, legionář a důstojník Československé armády. Stalo se tak dne 1. října 1941 v prostorách jízdárny v Praze-Ruzyni, na základě rozsudku stanného soudu v době prvního stanného práva. Byl jedním z řády vojáků-odbojářů, člen ústředního vedení organizace Obrany národa, který v tento den položil život za svoji vlast. V roce 1946 byl Ladislav Preininger jmenován do hodnosti plukovníka in memoriam.

V předvečer této smutné události dne 30. září 2021 navštívili příslušníci Praporu zabezpečení, v čele s velitelem Praporu zabezpečení pplk. Ing. Radoslavem Dostálem, několik míst pevně spjatých s osudem plukovníka Preiningera. Společně s vnukem plukovníka Preiningera, panem Janem Jirsou a zástupci městské části Praha 2, uctili památku a položili květiny u pamětní desky na ulici Oldřichova 28 v Praze-Nuslích, kde bydlel s rodinou před svým zatčením gestapem. Následně příslušníci Praporu zabezpečení vzdali poctu položením květin v památníku jízdárny Ruzyně, na místě předčasného konce života plukovníka Preiningera a řady významných vojáků a občanů předválečného Československa, mezi ně patřili nejvyšší představitelé Obrany národa, generálové Josef Bílý a Hugo Vojta. Následovala vzpomínková mše v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci. Zvláštní atmosféra této tradiční mše spočívá v tom, že se koná nepřetržitě od roku 1945. Dle vzpomínek pozůstalých rodinných příslušníků byla dlouhou dobu, konkrétně až do roku 1989, jedinou vzpomínkou na statečné české vlastence.

Při příležitosti oslav konce II. světové války v Evropě byl dnem 8. května 2014 Praporu zabezpečení propůjčen čestný název „Plukovníka Ladislava Preiningera“.


Text: praporčík Tomáš Kurdík

Foto: nadporučík Ing. Jiří Brunclík, oba Prapor zabezpečení Vyškov

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Říjen 2021)