Zástupci Vojenské akademie tradičně uctili památku velitele paraskupiny Wolfram

Zástupci Vojenské akademie tradičně uctili památku velitele paraskupiny Wolfram

Pietní akt k uctění památky velitele paraskupiny Wolfram a patrona pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava pplk. Josefa Otiska se uskutečnil v sobotu 7. ledna 2023 v Brně Líšni.

V jeho průběhu zazněla nejen státní hymna, ale i modlitba kaplana 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice nadporučíka Jaroslava Zoubka za Josefa Otiska a jeho rodinu. Osobnost pplk. Josefa Otiska pak připomněl ve svém projevu ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník gšt. Jaroslav Medek.

Na závěr proběhlo položení kytic a zapálení svíc u hrobu podplukovníka Josefa Otiska. Vzpomínkové akce se zúčastnila rodina podplukovníka Josefa Otiska, představitelé státní samosprávy, příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie a další zástupci AČR, vojáci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava a také zástupci klubů výsadkových veteránů.


Text: praporčík Jiří Hušek, Úsek přípravy Komando VeV-VA

Foto: praporčík Pavel Vystrčil, Úsek přípravy Komando VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Leden 2023)