Zlatový odznak zdobí uniformy letošních prvních absolventů Základního důstojnického kurzu

Zlatový odznak zdobí uniformy letošních prvních absolventů Základního důstojnického kurzu

Minulý týden od pondělí 16. ledna do pátku 20. ledna 2023 se na půdě Vojenské akademie uskutečnila závěrečná zkouška a slavnostní vyřazení čerstvých absolventů jednoho z nejvyšších kariérových kurzů u Velitelství výcviku-Vojenské akademie.

Za přítomnosti zástupců Centra kariérové přípravy, učitelů a lektorů si převzali absolventi Základního důstojnického kurzu absolventský dekret, ke kterému se váže také zisk Odznaku absolventa základního důstojnického kurzu, který probíhal od 29. srpna 2022 do 20. ledna 2023.
V kurzu je hlavním cílem všestranný rozvoj osobnosti jednotlivce a dosažení všeobecného rozhledu velitele, důstojníka štábu, specialisty. Jde především o formování a výchovu osobnosti důstojníka, pochopení významu a místa vojenské profese ve společnosti, zlepšení schopností kreativního a analytického myšlení.

Absolventům se zlepšila orientace v jednotlivých oblastech armády, pochopení historického vývoje vojenských dějin, krizového řízení, civilně vojenských vztahů, vojenské etiky a práva.

Základem tedy bylo dosažení kompetence přímého vedení podřízených jednotek a vojáků, řízení boje a vykonávání štábních procesů na daném stupni velení a řízení v odpovídající vojenské hodnosti poručík a nadporučík.


Text a foto: kpt. Radek Švehla, Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Leden 2023)